วิธีป้องกันไม่ให้ลูกสูบบุหรี่

author   December 28, 2011   Comments Off on วิธีป้องกันไม่ให้ลูกสูบบุหรี่

วิธีป้องกันไม่ให้ลูกสูบบุหรี่อย่างได้ผลที่สูดก็คือ พ่อแม่ต้องเลิกสูบบุหรี่เสียก่อน “อย่าสูบบุหรี่นะลูก” แต่ปากตัวเองกลับคาบบุหรี่พ่นควันฉุย ๆ เด็กที่ไหนเขาจะเชื่อฟังคุณล่ะ…

พ่อแม่ที่ไม่ชอบสูบบุหรี่ ลูกก็มักจะไม่ชอบตาม แต่พ่อแม่ที่สูบบุหรี่เสียเอง แนวโน้มที่ลูกจะสูบบุหรี่ตามมีมากกว่า ใจพ่อแม่ก็ว้าวุ่นอยู่ในภาวะขัดแย้งตลอดเวลา ไม่ต้องการให้ลูกสูบบุหรี่ แต่ขณะเดียวกันตัวพ่อแม่เองก็เลิกบุหรี่ไม่ได้

พฤติกรรมของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อลูกมาก ถ้าไม่อยากให้ลูกทำสิ่งที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ่อแม่จะต้องไม่ทำเสียเอง พ่อแม่ที่ติดบุหรี่ ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งในปอด หรือเป็นโรคหัวใจได้ง่าย ยังทำลายสุขภาพของลูก และคนในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดด้วย การสูบบุหรี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ทำลาย สุขภาพของตัวเอง ลูกที่รู้และเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ จะเกิดความวิตกหวาดกลัว และไม่อยากให้พ่อแม่ของเขาเป็นโรคมะเร็ง บางรายถึงกับขอร้องให้พ่อแม่เลิกสูบบุหรี่ก็มี

พ่อแม่อย่างนี้น่าละอายไหมล่ะ!

ถึงคุณเป็นพ่อแม่ที่ติดบุหรี่ ก็ควรอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า บุหรี่เป็นสิ่งเสพติด ที่ป้องกันได้ง่ายด้วยการไม่สูบมันเสียตั้งแต่ต้น พออธิบายให้ลูกฟังแล้ว ก็ควร หาทางพยายามเลิกสูบบุหรี่เสียด้วยล่ะ เพื่อเห็นแก่ลูกและตัวคุณเอง

ถ้าลูกวัยรุ่นของคุณริหัดสูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชักชวน หรือเพราะอยากทดลองก็แล้วแต่ การจะให้เขาเลิกสูบคงเป็นไปได้ยาก ในมื่อคุณไม่สามารถอยู่กับลูกไต้ตลอดเวลา ต้องพยายามทำใจยอมรับความจริงข้อนี้ บอกเขาว่าคุณรู้สึกเสียใจที่เห็นเขาทำลายสุขภาพของตัวเอง แต่ไม่ควรทำโทษเขาด้วยการปฏิเสธ หรือใช้อำนาจเผด็จการ อาจทำให้เขาไม่พอใจยิ่งขึ้น ควรอธิบายด้วยเหตุผล หาวิธีการต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงภัยของบุหรี่ และหาสิ่งอื่นมาชดเชย หรือทดแทน เพื่อรักษาสุขภาพของเขาเอง

บางครั้งการสูบบุหรี่ หรือการแอบสูบบุหรี่กับเพื่อนวัยรุ่นด้วยกัน เป็นเพียงการทดลองเล่น ๆ หรือหาประสบการณ์ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อไม่ชอบ เด็กก็จะเลิกสูบไปเอง แต่ถ้าไม่ริสูบเลยตั้งแต่แรกเห็นจะเป็นการดีที่สุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments