วิธีซื้อของเล่นที่ปลอดภัยให้เด็ก

author   January 29, 2013   Comments Off on วิธีซื้อของเล่นที่ปลอดภัยให้เด็ก

โดยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากของเล่นเวลาซื้อของเล่นให้แก่เด็ก บิดามารดาหรือผู้ปกกรองควรจะปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ด้วย ก็จะเกิดความปลอดภัยแก่เด็กของท่านยิ่งขึ้น คือ

1. เลือกให้แน่ใจว่าของเล่นนั้นเหมาะกับอายุของเด็กของท่าน ท่านย่อมทราบดีว่าเด็กท่านสมควรจะเล่นของเล่นนั้นๆ ได้หรือไม่ โดยคำนึงถึงอายุและระดับความสามารถของเด็กอย่าเชื่อเพียงคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนกล่องของเล่นเท่านั้น

2. อย่าเชื่อโดยไม่ได้แกะกล่องดู มีของเล่นหลายชนิดบรรจุไว้ในกล่องปสาสติกและผนึกไว้อย่างแน่นหนาจะเปิดดูที่ร้านขายไม่ได้จริงอยู่ทางร้านอาจจะอ้างว่าขืนปล่อยให้เด็กเปิดดูกันบ่อยๆ ก็พอดี เสียหายหมด แม้กระนั้นก็ตามจะต้องตรวจดูจากของตัวอย่างที่จัดไว้ให้ทดลอง จะพิจารณาแต่ภาพบนกล่องเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ

3. ตรวจวัตถุที่ใช้ทำของเล่นตลอดทั้งสีที่ทาอย่างน้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัย วัตถุต้องไม่ไวไฟ และสีที่ทาต้องไม่เป็นพิษ บริษัทบางแห่งจะบอกไว้บนกล่อง

4. ถ้าหากซื้อส่วนของของเล่นยึดด้วยตะปูหรือหมุด ของเล่นเหล่านี้เป็นอันตรายต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะหากตะปูหรือหมุดหลุดออกมา เด็กอาจอมเล่นและกลืนลงคอได้

5. ของเล่นที่มีลวดหรือเหล็กแผ่นบางๆ ยึดชิ้นส่วนให้ติดกัน นับว่าเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆ เช่นกัน

6. ของเล่นที่ทำด้วยไม้ เนื้อไม้จะต้องราบเรียบตามสมควร ของเล่นที่เป็นโลหะจะต้องหักมุม ให้หมดคม

7. ถ้านิสัยของเด็กของท่านชอบเล่นของแรงๆ หรือชอบทุบของเล่น ควรเลี่ยงซื้อของเล่นที่ทำด้วยแก้วหรือปลาสติกที่เปราะแตกได้ง่าย

8. ตุ๊กตาหรือสัตว์สตัฟฟ์ อาจจะมองดูสวยงามดี แต่ถ้าหากมีเข็มหมุดหรือไม้แหลมพยุงส่วนต่างๆ ของตุ๊กตาหรือสัตว์สตัฟฟ์ ไม่ควรซื้อให้เด็กเล่น

9. ปลาสติกของเล่นหากเห็นว่าชำรุดเสียหายแล้ว ควรทิ้งหรือทำลายทันทีก่อนที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่เด็ก

10. หมั่นตรวจหรือซ่อมแซมของเล่นให้อยู่ในสภาพใช้การได้โดยปลอดภัย ของเล่นที่ชำรุดต้องให้เด็กหยุดเล่นและรีบซ่อมแซมทันที

11. แนะนำวิธีเก็บให้ถูกต้อง อย่าเก็บไว้ที่สูงเกินไปเพราะอาจหล่นถูกศีรษะเมื่อเอื้อมหยิบ

12. ของเล่นในสนามต้องเก็บทุกครั้ง เพราะนํ้าค้างหรือน้ำฝนอาจทำให้ของเล่นเป็นสนิมแฉะ จะเป็นอันตรายต่อเด็ก

13. ของเล่นที่ส่งเสียงดังเช่นปืนเด็กเล่น อาจส่งเสียงดังเป็นอันตรายต่อแก้วหู บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกามีกฎหมายกำหนดให้แจ้งระยะของเล่นขณะก่อให้เกิดเสียงกับหูว่าต้องไม่ใช้ยิ่งใกล้ตัวต่ำกว่า 1 ฟุต และห้ามยิงในอาคาร ของเล่นที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องพิจารณาและระมัดระวังเป็นพิเศษ

เมื่อท่านได้เลือกของเล่นให้เด็กของท่าน โดยที่มีคุณสมบัติพอจะให้ความปลอดภัยแก่เด็กได้ เพราะเป็นของเล่นที่ถูกใจเด็กตามควรแล้ว ท่านผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ควรจะสอนวิธีเล่นให้แก่เด็กที่เป็นเจ้าของของเล่นให้ทราบวิธีเล่นที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะของเล่นที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ นอกจากจะปลอดภัยแก่เด็กแล้วยังยืดอายุการเล่นของที่เด็กได้รับด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments