วิธีการสอนให้ลูกกล้าแสดงออก

author   October 1, 2013   Comments Off on วิธีการสอนให้ลูกกล้าแสดงออก

child
เราพอจะได้ยินเรื่องการแสดงออกมาบ้างแล้ว ได้ยินมามากเกินพอเสียอีก อาจเลยเถิดกลายเป็นความห่ามอวดดีหรือเห็นแก่ตัวไปได้ แต่ก็มิใช่ทุกคนเสมอไป เป็นเพียงบางคนที่ออกจะเลยเถิดไปเท่านั้น
ข้อเสนอข้างต้นเป็นการเตือนให้ระวังเท่านั้น แต่กุญแจเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่ลูกประการหนึ่งก็คือสอนให้ลูกรู้จุกการแสดงออก
เหตุผลก็คือเมื่อเป็นผู้สามารถแสดงออกได้แล้วย่อมสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและชีวิตของตนได้ การควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง
คุณต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้เนื่องจากการแสดงออกอาจล้ำเส้นไปสู่ความอวดดีและความเห็นแก่ตัวดังที่กล่าวแล้ว  ดังนั้นการสอนให้ลูกกล้าแสดงออกจะต้องให้เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นด้วย  การแสดงออกควรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่มิใช่การเหยียบย่ำไปบนผู้อื่น
ลองเปรียบเทียบการแสดงออกในสองกรณีต่อไปนี้
“ไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ” แดนชวน “ฉันจะเป็นควอร์เตอร์แบ็คของทีมหนึ่ง เรย์เป็นหัวหน้าทีมสอง จิม ทิม แล้วก็คิมอยู่ทีมฉัน นอกนั้นอยู่ทีมของเรย์”
“ไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ” ไมค์ชวน “เราจับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะอยู่ทีมไหน แล้วแต่ละทีมไปเลือกควอร์เตอร์แบ็คกันเอง”
ทั้งสองกรณีเด็กกล้าแสดงออกและเป็นผู้นำ แต่เด็กคนแรกมีนิสัยชอบออกคำสั่ง ส่วนเด็กคนที่สองมีความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นและเคารพสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่นมากกว่า
คุณสามารถสอนเรื่องการแสดงออกได้หลายวิธี วิธีที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ลูกเข้าใจว่า ควรจะแสดงออกด้วยความจริงใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ก่อนที่จะสอนเรื่องนี้แก่ลูก
๑. คุณควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆ กล้าแสดงออกก่อน
๒. เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่เขายังรักษาความสุภาพเรียบร้อยไว้ได้
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments