วิธีการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูก

author   October 1, 2013   Comments Off on วิธีการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูก

child1

ต้องเริ่มมีความภาคภูมิใจในตนเองก่อน
พ่อแม่บางคนพยายามช่วยให้ลูกๆ มีความภาคภูมิใจในตนเองในขณะที่ตัวพ่อแม่เองยังไม่มี  ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความพยายามย่อมไร้ผล
ลูกเรียนรู้มากมายจากคุณ  การเรียนรู้นั้นมาจากการเฝ้าดูการกระทำของคุณเองก่อนอื่นไม่ใช่จากคำพูดของคุณ  ถ้าคุณพยายามเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองกับลูก แต่ตัวคุณเองไม่เคยมีหรือไม่เคยทำ ความพยายามดังกล่าวย่อมไม่เป็นจริง
ถ้าคุณต้องการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของลูกน้อย คุณต้องเริ่มที่รากฐานคือตัวคุณเอง
ทำไมคำกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นหลักการ  คำตอบก็คือ การเลียนแบบและการชดเชย
การเลียนแบบ คือลูกๆ ล้วนแต่ซึมทราบในการลอกเลียนแบบพ่อแม่ไม่มากก็น้อยโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว ลูกจะเฝ้าดูคุณและทำตัวเลียนแบบคุณ พ่อแม่เป็นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลสำหรับลูกๆ  ถ้าคุณเป็นตัวอย่างของคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองค่อนข้างต่ำ ลูกๆ ย่อมใช้แบบนั้นในการพัฒนาตัวของแกเอง
การชดเชย  พ่อแม่บางคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำจะใช้ความสามารถของลูกเป็นเครื่องชดเชย พ่อแม่เหล่านี้ไม่เคยพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองเลย  แต่จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าได้จากลูกๆ ของตนเอง พูดอีกอย่างก็คือว่าที่พ่อแม่เหล่านั้นปรารถนาให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเองและประสบความสำเร็จนั้น ก็เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของพ่อแม่เอง ผลก็คือลูกๆ ก็มักจะ “ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง” อยู่เรื่อย และทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรู้สึกว่าตนด้อยคุณค่าลงไป
แล้วคุณจะสร้างความนับถือตนเองได้อย่างไร สำหรับการเริ่มต้น คุณสามารถใช้หลักการต่างๆ ในที่นี้พนันกันก็ได้ว่าคุณต้องกระทำต่อตัวเองในสิ่งที่ได้ห้ามหรือเตือนไว้
ถ้าคุณต้องการให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง คุณต้องเริ่มด้วยการหันกลับมามองตัวคุณเองในการดำเนินชีวิตเสียก่อน สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง เสริมประสบการณ์ที่ดีในด้านดังกล่าวกับตนเอง พยายามหาคุณค่าและด้านดีของตัวเอง ใช้วิธีนี้กับตัวคุณ
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments