วัยรุ่นกับการแข็งข้อต่อศาสนา

author   May 20, 2014   Comments Off on วัยรุ่นกับการแข็งข้อต่อศาสนา

ถาม  นับตั้งแต่ลูกๆ ของเรายังเล็กมาก ครอบครัวของเราจะเข้าร่วมพิธีทางศาสนาด้วยกันเสมอมา แต่เดี๋ยสนี้ลูกชายอายุ ๑๖ ของเราเริ่มไม่เอาด้วย เขาบอกว่าเขาไม่ “เรื่องอย่างนั้น” อีกต่อไปแล้ว สามีกับดิฉันเป็นทุกข์กับเรื่องนี้มากและปัญหานี้ก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาเป็นอันมาก สามีกับดิฉันมีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าและเราก็รู้สึกว่าควรจะถ่ายทอดศรัทธานี้ลงไปสู่รุ่นลูกเรา แต่คุณจะทำอย่างไรถ้าลูกๆ แข็งข้อต่อต้าน ?

ตอบ  ยิ่งคุณบีบบังคับลูกชายคุณมากขึ้น แกก็จะยิ่งต่อต้านในพิธีทางศาสนามากขึ้น เขากำลังอยู่ในช่วงของพัฒนาการช่วงที่เขากำลังพยายามแสดงตัวออกมาเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นอิสระ และกำหนดความเป็นตัวของเขาเองขึ้นมา สำหรับคนวัยเด็กหลายๆ คนในวัฒนธรรมของเรานี้ การพึ่งตัวเองโดยที่ไม่ต้องแข็งข้อต่อคนที่ตัวเองต้องพึ่งพานั้นทำได้ยากมาก มีอยู่บ่อยๆ ที่พวกเขาปฏิเสธความเชื่อทางศาสนาของพ่อแม่เพียงเพื่อจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาเท่านั้น

จงแสดงให้เห็นความเคารพต่อความรู้สึกของเขาอย่างเดียวกับที่คุณอยากให้เขาแสดงความเคารพต่อความรู้สึกของคุณ จงบอกให้เขาทราบว่าคุณมีความรู้สึกในเรื่องนี้แรงกล้ามาก แต่ในขณะเดียวกันก็จงบอกเขาว่าคุณไม่มีเจตนาจะบีบบังคับให้เขายอมรับความเชื่อทางศาสนาของคุณ ถ้าคุณพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของเขาที่กำลังมีอยู่และถ้าคุณปล่อยให้เขาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีของเขาเองก็เท่ากับว่าคุณได้เปิดทางเลือกไว้ให้เขาให้มาใช้ความเชื่อทางศาสนา และปฏิบัติตามอย่างเดียวกับคุณในภายหลัง ขณะเดียวกันถ้าคนวัยเด็กมีความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์อย่างแท้จริงตลอดชีวิตที่อยู่กับครอบครัวมาแล้ว โอกาสที่เขาจะยังเป็นสมาชิกของหน่วยครอบครัวนั้นต่อไปทั้งๆ ที่มีความแตกต่างทางความคิดเห็นในด้านศาสนาก็มีอยู่มาก พวกเขาจะกลับมาร่วมในงานฉลองโอกาสสำคัญต่างๆ ของครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ของการฉลองเหล่านี้ก็มักจะมีวันสำคัญทางศาสนาเป็นหลัก

มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments