วัยรุ่นกับการคุมกำเนิด

author   May 29, 2014   Comments Off on วัยรุ่นกับการคุมกำเนิด

ถาม  ดิฉันได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่น และกามารมณ์มามาก จนทำให้ดิฉันวิตกเกี่ยวกับวัยรุ่นของดิฉันเองซึ่งเป็นลูกสาวอายุ ๑๔ และลูกชายอายุ ๑๖ ดิฉันอยากทราบว่าควรจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการคุมกำเนิด และความรับผิดชอบในการร่วมเพศหรือไม่ แต่ในขณะที่พูดดิฉันก็ไม่อยากทำให้พวกแกคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดถ้าดิฉันไม่พูดหรือทำให้ดูเป็นว่าดิฉันไม่รังเกียจการที่พวกเขามีความตื่นตัวทางกามารมณ์ขึ้นมา ดิฉันควรจะคุยเรื่องนี้กับลูกๆ ไหมคะ และดิฉันควรจะพูดอย่างไรจึงจะไม่ดูเป็นว่าดิฉันเห็นดีเห็นงามกับกิจกรรมทางเพศของพวกแก ?

ตอบ การเพียงแต่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางกามารมณ์และการคุมกำเนิดไม่ได้ทำให้เด็กหนุ่มสาวออกไปแสวงหาประสบการณ์ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองหรอก ความจริงมีอยู่ว่าวัยรุ่นในปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีความสมพันธุ์ทางกามารมณ์ต่อกันโดยไม่จำเป็นว่าคุณจะทำให้พวกเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่า และพ่อแม่ก็มีสิทธิและความรับผิดชอบในการควบคุมให้ “ความคิด” เหล่านั้นรวมไปถึงความรู้สึกและค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องทางกามารมณ์ของพวกแกเองด้วย ประสบการณ์ของผมแสดงให้ผมเห็นว่า คนหนุ่มสาวที่ได้ข่าวสารข้อมูล และการชี้แนะจากพ่อแม่ที่พวกตนไว้วางใจ มีโอกาสที่จะประสบความเดือดร้อนในทางกามารมณ์น้อยกว่าเด็กๆ ที่พ่อแม่ไม่สามารถจะถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกามารมณ์ให้ได้ด้วยการแสดงให้เห็นสำนึกแห่งความเป็นห่วงและความรับผิดชอบในการให้การศึกษาให้ความรู้อย่างเพียงพอแก่ลูกๆ ของตน พ่อแม่ก็จะทำให้มีแบบอย่าง ของสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบขึ้นมาได้จริงๆ

การพูดจากันถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ยากเท่าที่คุณอาจจะคิดจงเพียงแต่ถ่ายทอดความหมายทางอารมณ์ และผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมทางเพศอย่าตรงไปตรงมาก็พอแล้ว จงอธิบายให้พวกเขาทราบว่าเมื่อคนสองคนมีสัมพันธภาพทางกามารมณ์ต่อกัน ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของความเข้มข้นทางอารมณ์ก็มักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จงบอกให้พวกเขาทราบว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในอันที่จะมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งและเคารพต่อปฏิกิริยา และความปรารถนาของเขาหรือเธอในสถานการณ์ที่การร่วมเพศอาจจะเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องปกป้องความรู้สึกของพวกเขาที่ว่า อะไรเหมาะสมหรืออะไรคือความปรารถนาของตน จงอธิบายให้พวกเขา ทราบว่าในกรณีที่อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น – และก็มีโอกาสจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีมาตราการป้องกันที่เหมาะสม – มันก็จะหมายถึงความ สับสนทางความรู้สึก และความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้น ในช่วงชีวิตของพวกเขาเป็นช่วงที่ควรจะเจริญเติบโตโดยอิสระ และสำรวจดูความเป็นไปได้ต่างๆ สำหรับอนาคตของพวกเขาเอง

จงทำให้พวกเขาทราบว่าคุณพร้อมเสมอที่จะพูดจากับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนจากเรื่องนี้-และถ้าสถานการณ์เฉพาะอย่างที่พวกเขาคิดว่าการรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีในการคุมกำเนิดจะช่วยได้เกิดขึ้น คุณก็จะให้การปรึกษาหารือแก่พวกเขา จงระบุออกมาให้แจ้งชัดว่าในขณะที่คุณรู้สึกว่าการบอกกล่าวให้พวกเขารู้เรื่องการคุมกำเนิดและความรับผิดชอบทางกามารมณ์มีความสำคัญนั้นคุณไม่ได้ชี้แนะว่าคุณคิดว่าเป็นการถูกต้องสำหรับพวกเขาในอันที่จะประกอบกิจกรรมทางกามารมณ์ในปัจจุบัน แต่หมายความว่าคุณเห็นว่ามันอาจจะมีประโยชน์ต่อพวกเขาถ้าพวกเขาเริ่มต้นรับรู้เรื่องเหล่านี้ใน ช่วงชีวิตของพวกเขาช่วงนี้

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments