สอนให้ลูกเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าสู่ยุค AEC

author   October 1, 2013   Comments Off on สอนให้ลูกเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าสู่ยุค AEC

ในยุคที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำให้เราสามารถพบเจอคนที่มาจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แม้ในประเทศไทยเองก็สามารถเจอเด็กต่างชาติได้ง่ายขึ้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรปลูกฝังให้ลูก ๆ รู้สึกเคารพในความแตกต่าง และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป รวมไปจนถึงการเคารพในวัฒนธรรมและรากเหง้าของตัวเองด้วย เพื่อให้เค้ารู้สึกภูมิใจในตัวเอง

การให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

child
เด็กที่มาจากที่แตกต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วิธีการแสดงออกซึ่งศิลปะ วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนทัศนะต่างๆ
เด็กผิวดำย่อมมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมแอฟริกันแม้ว่าพวกเขาส่วนมากจะสืบเชื้อสายมาจากพวกทาสทางตอนใต้ก็ตาม วัฒนธรรมของพวกเขาสะท้อนออกมาในรูปของบทเพลง งานเขียน และแม้แต่ถ้อยสำนวนบางอย่าง
ชาวอเมริกันที่เป็นคอเคเซียนเองก็มาจากหลายต่อหลายประเทศ นอรเว หรืออิตาลี หรืออาจไกลโพ้นถึงออสเตรเลียก็ได้ เด็กเหล่านี้ย่อมได้รับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป จากประเทศแม่หรือประเทศบรรพบุรุษของพวกเขา
พ่อแม่บางคนรู้สึกไม่ภาคภูมิใจกับเชื้อสายเทือกเถาเหล่ากอของตน เขาพยายามทำตัวให้เป็นอเมริกันให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย คำพูด บ้าน หรือการใช้ชีวิต ไม่ให้มีสิ่งใดแตกต่างจากบรรดาเพื่อบ้านแม้แต่น้อย  สิ่งที่จะบอกความแตกต่างได้บ้างก็จะเป็นนามสกุล หรือบางทีสีผิวที่ต่างกันออกไป
การเมินเฉยหรือมองข้ามมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง การสอนให้ลูกเข้าใจถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของครอบครัวเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการช่วยให้เด็กเสริมสร้างลักษณะเฉพาะที่เป็นด้านดีของตนเอง เป็นการช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในครอบครัว ในสงศ์ตระกูล
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าชาวอินเดียนแดงส่วนมากมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ต่ำมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเขาไม่มีความภาคภูมิใจในภูมิหลังของตน พยายามปฏิเสธมรดกทางวัฒนธรรม และในการทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการปฏิเสธตัวเองด้วย
การสร้างความเคารพในวัฒนธรรมของตนจะช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments