พ่อแม่ควรเปิดเผยเรื่องกามารมณ์ของตนกับลูกๆ อย่างไร

author   May 29, 2014   Comments Off on พ่อแม่ควรเปิดเผยเรื่องกามารมณ์ของตนกับลูกๆ อย่างไร

ถาม  ลูกชายและลูกสะใภ้ของดิฉันมักจะทำตัวเสรีและเปิดเผยทางกามารมณ์ต่อหน้าลูกๆ ของพวกเขาซึ่งอายุได้ ๖ และ ๘ ขวบ พวกเขาพูดเรื่องการร่วมเพศกับลูกๆ อย่างเสรี บอกพวกแกว่า “แม่กับพ่อร่วมเพศกัน” และพวกเขาก็ไม่เห็นว่าการเปลื่อยกายต่อหน้าลูกๆ เป็นเรื่องสำคัญ ดิฉันเกรงว่าเด็กๆ จะได้รับแรงกระตุ้นจากการเน้นในเรื่องกามารมณ์แบบนี้ในขณะที่อายุยังน้อยเกินไป อย่างนี้จะถือว่า “มากเกินไปในขณะที่เร็วเกินไป” ได้ไหมคะ และมันจะทำให้ค่านิยมของเด็กบิดเบือนไปได้หรือเปล่า หรือจะเป็นการทำให้พวกแก “กลัว” ด้วยการให้ข้อมูลมากเกินกว่าที่พวกแกจะรับได้หรือเปล่า พ่อแม่ควรจะมีความเปิดเผยตรงไปตรงมากับลูกๆ เกี่ยวกับกามารมณ์ของตนมากน้อยเพียงใดคะ?

ตอบ เรื่องนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ว่าพ่อแม่เหล่านี้เสรีขนาดไหนและพูดถึงประเด็นเหล่านี้อย่างไร ขณะที่ผมอ่านคำถามของคุณผมก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าค่านิยมของคุณเองเป็นอย่างไร คนบางคนที่ตัวเองมีความเคร่งครัดเกินไปก็เห็นว่าการพูดถึงเรื่องกามารมณ์ตามสบายเป็นเรื่องที่ “เสรีเกินไป” หรือ “เป็นการยัวยุเกินไป” โดยทั่วไปแล้วการที่เด็กได้รับข้อมูลมากเกินไปจะดีกว่าการที่เด็กได้รับข้อมูลหรือการบอกเล่าน้อยเกินไป

ผมเชื่อว่าพ่อแม่ไม่ควรเล่ารายละเอียดของการร่วมเพศของตนให้ลูกฟัง แต่ผมก็ไม่เห็นว่าการที่พ่อแม่จะตอบรับในขณะที่ลูกถามว่า “คุณพ่อกับคุณแม่ทำอย่างนั้น” หรือเปล่า นั้นผิดตรงไหน เด็กๆ ที่ทราบว่าพ่อแม่ของตนมีความสัมพันธ์ทางเพศที่เต็มไปด้วยความรักจะมีแบบจำลองของบทบาทในทางบวกสำหรับอนาคตของตน อย่างไรก็ตาม ผมรู้จักเด็กบางคนที่บอกว่า “คราวหลังถ้าคุณพ่อคุณแม่จะทำอีกหนูอยากดู” นี่ คือเวลาสำหรับการบอกว่าการร่วมเพศเป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่อยากจะอยู่ร่วมกัน

ผมเห็นด้วยเสมอว่าพ่อแม่สามารถจะเปลือยกายให้ลูกๆ เห็นได้ ขณะเดียวกันผมก็ไม่แนะนำให้พ่อแม่ทำตัวเป็นนักอวดอวัยวะเพศ
ด้วยการเดินไปทั่วในลักษณะที่เป็นการยั่วยุ ในระหว่างที่กำลังเจริญเติบโตนั้นเด็กๆ ไม่เพียงแต่จะมีความรู้สึกกระดากเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น แต่ยังกระดากอายเกี่ยวกับพ่อแม่ของตนด้วย ดังนั้นแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นมาด้วยการปล่อยตัวตามสบายต่อหน้าลูกๆ ในวัยเด็กเล็กและวัยก่อนเข้าโรงเรียนในที่สุดคุณก็อาจจะพบว่าลูกๆ ของคุณอยากจะออกจากห้องไปในขณะที่คุณเปลือยกายหรือปิดประตูในขณะที่พวกแกถอดเสื้อผ้า หรืออาบน้ำ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกคุณเกลียดกลัวเรื่องกามารณ์จนไม่เหมาะสมอันเป็นผลมาจากปัญหาทางอารมณ์ที่ แฝงเร้นอยู่ มันเป็นเพียงช่วงหนึ่งที่เด็กทุกคนจะต้องผ่านเท่านั้น

ส่วนใหญ่แล้วตัวเด็กเองก็จะแสดงให้เห็นความอายและความประหม่าเมื่อพ่อแม่พูดเรื่องกามารมณ์ “มากเกินไป” และก็ควรจะมีความเคารพต่อความรู้สึกแบบนี้ ถ้ามีการบีบบ่งคับให้เด็กรับรู้ “ความเปิดเผย” มากกว่าที่พวกแกจะรับได้ พวกแกก็อาจจะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการเกลียดกลัวเรื่องทางกามารมณ์มากขึ้นแทนที่จะน้อยลงก็ได้

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments