ลูกโทน:การเลี้ยงลูกโทนให้เป็นคนดี

author   December 16, 2011   Comments Off on ลูกโทน:การเลี้ยงลูกโทนให้เป็นคนดี

พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกโทนให้เป็นเด็กดี มีคนชอบพอ และเคารพความรู้สึกของผู้อื่นได้ไม่ยาก แต่ความคิดเรื่อง “ลูก หัวแก้วหัวแหวน” ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะเอาอกเอาใจจนเกินเลย ทำให้คนเราเข้าใจไขว้เขวไปเป็นอันมาก ทั้งที่ความ จริงแล้ว ต่อให้ไมใช่ลูกโทน หากพ่อแม่ตามใจมากเกินไป เด็กก็เสียนิสัยได้เหมือนกัน…

ลูกโทนมักจะรู้สึกโดดเดี่ยว แต่พ่อแม่ทุกคนสามารถเลี้ยงแกให้เติบโตเป็นคนดี ไม่มีปัญหาต่อสังคม และมีชีวิตเป็นปกติได้อย่างสบาย เพราะลูกโทน มักมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากพ่อแม่ และมีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากเป็นพิเศษกว่าเด็กที่มีพี่น้องหลายคน

การให้เวลาและความสนใจกับลูกมาก ๆ นั้น มีความสำคัญต่อสุขภาำพจิตของเด็กในวัยด้น ๆ เป็นอันมาก

หากมีคนแนะนำว่า คุณควรมีน้องเพื่อให้เป็นเพื่อนกับลูกโทนของคุณ หรือลูกโทนของคุณจะได้ไม่เหงา คุณควรบอกเขาได้เลยว่า นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอสำหรับการมีลูกคนที่สอง คุณไม่อยากมีลูกมากเกินไป เพราะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

ที่สำคัญ จากการวิจัยพบว่า เด็กที่อยากมีน้อง เพราะเหงาเนื่องจากเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ เทียบอัตราส่วนกับเด็กที่มีน้องอยู่แล้วแต่อยากเป็นลูกโทนนั้น ต่างกันมากคือ เท่ากับ ๑ ต่อ ๑๒ ส่วนทีเดียว

คุณไม่ต้องวิตก กลัวว่าลูกจะไม่รู้จักแบ่งปันกับคนอื่น เพราะสภาพแวดล้อมในบ้านที่เป็น “หนึ่งเดียว” หรอก การเรียนและอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ในชั้นเตรียมอนุบาลจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เด็กจะเรียนรู้การแบ่งปันในโรงเรียน เวลาเด็กเล่นด้วยกัน แกก็จะรู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักอดทนต่อความคับข้องใจ หรือปัญหาที่สร้างความไม่พอใจให้กับแก ทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น สามารถควบคุมเสรีภาพของตัวเองให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เด็ก ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเรียนรู้ได้ ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีพี่มีน้องเท่านั้น

ลูกโทนที่ถูกพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามใจจนเสียนิสัย กลายเป็นเด็กเอาใจตัว ก็มีอยู่ให้เห็นไม่น้อย แต่การเอาใจและตามใจอย่างไม่มีเหตุผลจนเด็กเสียนิสัยนั้น หาได้เกิดขึ้นกับลูกโทนเท่านั้นไม่ ไม่ว่าจะมีพี่น้องหรือไม่ พ่อแม่อาจเลี้ยงลูกแบบตามใจเลยเถิด จนเสียนิสัยได้พอ ๆ กันนั่นแหละ จริงไหมคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments