รับมือเด็กกินยากจากผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมเด็ก

author   January 28, 2012   Comments Off on รับมือเด็กกินยากจากผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมเด็ก

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก เผยว่า ปัญหาหนักใจของพ่อแม่ที่พบในเด็กทั่วไปและพบบ่อยในเด็กอายุ 1-3 ขวบคือ พฤติกรรม “กินยาก ช่างเลือก” เด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปเริ่มกินอาหารที่มีลักษณะแข็งขึ้นและสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนใจการทำกิจกรรมใหม่ๆ จากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ สุขภาพ และการเจริญเติบโต การสังเกตพฤติกรรมกินยาก ช่างเลือกของลูกน้อยทำได้ไม่ยาก สังเกต 7 พฤติกรรมต่อไปนี้ “กินช้า” ใช้เวลากินต่อมื้อนานเกินครึ่งชั่วโมง , “กินซ้ำ” กินแต่อาหารเดิม ๆ ซ้ำ ๆ, “กินแต่ขนม” ปฏิเสธการกินอาหารมื้อหลัก, “กินน้อย” กินได้นิด ๆ หน่อย ๆ ก็บ่นว่าอิ่ม, “เลือกกิน” กินแต่อาหารบางชนิดที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบกินผักและผลไม้ , “อมข้าว” ชอบอมไม่ยอมเคี้ยวข้าว และ “ชอบเขี่ย” เขี่ยอาหารในจานเล่น ไม่ชอบกิน ซึ่งพ่อแม่ไม่ควนนิ่งนอนใจหากลูกมี 1 ใน 7 พฤติกรรม ควรเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะดูแลโภชนาการของลูกมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภาวะโภชนาการไม่สมดุล ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตในเด็กตามมา

สำหรับการรับมือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กแนะวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินยากของลูกว่าต้องเริ่มที่พ่อแม่ ควรฝึกพฤติกรรมการกินของลูกให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำมาเป็น 7 ปณิธานที่ทำได้ง่าย ๆ คือ

1.  กินอาหารพร้อมหน้าพ่อ-แม่-ลูก

2.  ไม่เปิดทีวีระหว่างกินอาหาร

3.  ให้เวลากินอาหารประมาณ 30 นาที ถ้าลูกยังไม่กินเมื่อหมดเวลา ควรเก็บอาหารไปจากโต๊ะ เพื่อเป็นการฝึกนิสัยตั้งแต่เด็ก ๆ

4.  ตักอาหารให้พอดีไม่มากเกินไป เทคนิคนี้ช่วยให้อาหารดูน่ากิน

5.  ระหว่างกินอาหารให้พูดเรื่องดี ๆ มีความสุข สร้างบรรยากาศสนุกสนานน่าสนใจ

6.  อย่าบังคับให้ลูกกินอาหาร การดุและบังคับทำให้เกิดบรรยากาศกดดันและงดเว้นการกินอาหารขบเคี้ยวระหว่างมื้อ เพราะเด็กรู้สึกอิ่มและไม่อยากกินมื้อหลัก

7.  ข้อควรระวังที่สำคัญพ่อแม่อย่าสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้แก่ลูก เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือทำตามที่พ่อแม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการโกหกเด็ก  การดุว่าหรือลงโทษอย่างไม่สมเหตุสมผลระหว่างเวลากินอาหาร หรือการบังคับให้เด็กกินอาหารที่พ่อแม่ต้องการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments