รักลูกอย่างไรเหมาะสมที่สุด

author   December 22, 2011   Comments Off on รักลูกอย่างไรเหมาะสมที่สุด

ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกยิ่งใหญ่เพียงใด คนเป็นพ่อแม่เท่านั้นจึงจะรู้ซึ่ง คุณไม่มีวันรู้และเข้าใจจนกว่าคุณจะมีลูกเสียเอง

คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ เพราะเรื่องความรักลูกนั้น ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนมาแนะนำ คุณย่อมรักลูกของคุณอยู่แล้ว

คุณย่อมรู้ดีว่า คุณควรรักลูกอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะความรักมีความสำคัญต่ออารมณ์ของมนุษย์ ความรักทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นและพัฒนาการทางอารมณ์เป็นไปในทางที่ดี

ลูกของคุณจะรู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณ ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่า ตัวเขาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตคุณ และคุณสามารถสนองตอบตามความต้องการของเขาได้

เด็กจะรู้สึกได้เสมอว่า เมื่อไรคุณทำท่าเหินห่าง ไม่แยแส หากพ่อแม่ทำท่าไม่สนใจ ไม่นำพา เขาก็จะแปลความหมายไปทันทีว่า คุณไม่รักเขาแล้ว

ในความรู้สึกของเด็ก สิ่งที่ตรงข้ามกับความรักนั้น ไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความเฉยเมย ไม่ใส่ใจ ไม่นำพาเขานี่แหละ

ความรักไม่เพียงแต่เป็นคำที่ยากแก่การให้คำจำกัดความเท่านั้น ยังเป็นคำที่ใช้กันพร่ำเพรื่อจนเฝือหูอีกด้วย

อาจกล่าวได้ว่า ความรักคือ ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการโดย ไม่มีเงื่อนไข เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกมีความสำคัญต่อชีวิตของใครสักคน หรือหลายคน

เด็กจำเป็นต้องได้รับความรักจากพ่อแม่ เพื่อจะได้เป็นพลังและแรงจูงใจในการเติบโต พัฒนา เรียนรู้ และรู้จักรักผู้อื่นต่อไป

อะไรๆ ก็แทนความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่ได้  พ่อแม่จะต้องรักและสื่อความหมายของ ความรัก ออกไปให้ลูกรับรู้ให้มากที่สุด

การสื่อความหมายไม่ใช่เพียงแค่พูดอย่างเดียว แต่ต้องกระทำด้วยจิตใจด้วยความเคารพ ให้เกียรติ เป็นห่วงเป็นใย และยอมรับความเป็นตัวของตัวเองของลูก เหล่านี้สำคัญกว่า

ปากบอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอหรอก มือต้องกระทำ และใจต้องแสดงให้เห็นอย่างจริงจังด้วย ลูกถึงจะเชื่ออย่างสนิทใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments