ระยะของการคลอด

author   January 14, 2012   Comments Off on ระยะของการคลอด

การคลอดแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ

ระยะแรก เริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มเจ็บครรภ์จริง ปากมดลูกจะเริ่มเปิด และไปสิ้นสุดเมื่อปากมดลูกเปิดหมดเสียเวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงในครรภ์แรก และประมาณ 6-8 ชั่วโมงในครรภ์หลัง

ระยะที่สอง เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิดหมดไปจนเมื่อเด็กคลอด เด็กจะเคลื่อนลงต่ำกดทวารหนัก ทำให้มีความรู้สึกอยากเบ่งอุจจาระ ระยะเบ่งนี้เสียเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในครรภ์แรก และครึ่งชั่วโมงในครรภ์หลัง

ระยะที่สาม เริ่มตั้งแต่เด็กคลอดแล้ว ไปจนกระทั่งรกคลอด ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments