พ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป

author   December 26, 2011   Comments Off on พ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป

พ่อแม่บางคนเชื่อว่า การไม่ใช้กฎระเบียบวินัยที่เคร่งครัดนั้นจะทำให้ลูกรู้จักสำนึกในความเป็นอิสระและเสรีภาพได้ดีขึ้นอันนี้ไม่เป็นความจริง  การปล่อยให้เด็กไม่มีวินัย  ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง  กลับจะกลายเป็นปัญหาสำหรับเขาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อิสระเสรีภาพที่แท้จริง  ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่เหนือกฎเกณฑ์ ไม่ทำตามระเบียบวินัยของสังคม  พ่อแม่บางคนเชื่อว่าหากใช้กฎระเบียบวินัยกับลูกมากเกินไป  อาจทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก  และขาดความสำนึกในเรื่องของเสรีภาพ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

เด็กจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อชี้นำพฤติกรรมของเขา  แต่ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่ากฎเหล่านั้นจะต้องไม่ปิดกั้นขัดขวางความสามารถในการแสดงออกของเขา

การไม่มีกฎระเบียบเป็นเครื่องชี้นำ  มักจะทำให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจ หรือไม่เอาใจใส่เขาเลย ปล่อยให้เขาทำอะไรก้ได้ตามใจชอบ

คนเราจำเป็นต้องรู้จักปรับตัวเอง  ปรับความรู้สึกและการกระทำให้เข้ากับสังคม เพื่อให้สังคมยอมรับ ถ้าไปฝ่าฝืนระเบียบสังคม เขาก็อาจอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยาก

การที่คุณไม่ตั้งขอบเขตกำหนดระเบียบขึ้นมา ไม่เพียงแต่จะสร้างความวิตกกังวลให้กับเด็ก และส่งเสริมให้เขามีนิสัยในทางทำลายเท่านั้น แต่ยังจะทำให้เขารู้สึกด้วยว่าคุณไม่สนใจไยดีกับสิ่งที่เขาทำเลย  เขาไม่มีความสำคัญกระมัง แล้วก็เลยอาจหันไปทำในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ  ในใจก็คาดหวังว่าคนที่รักเขาสักคนคงจะเข้ามาห้ามปรามไม่ให้เขาทำ เป็นการเรียกร้องความสนใจ  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  คงไม่มีใครอยากคบกับเด็กที่มีนิสัยในทางทำลายแบบนั้นแน่

การปล่อยปละละเลยลูก ปล่อยให้ลูกมีชีวิตอย่างอิสระไร้ขอบเขต ผลที่ออกมาก็จะไม่แตกต่างไปจากการจำกัดเสรีภาพของลูกนั่นแหละ

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างประคบประหงม พ่อแม่ตามใจทุกอย่างนั้น มักจะกลายเป็นความหละหลวม  ไม่แยแสต่อสิ่งใดหรือต่อใครทั้งนั้น เป็นความบกพร่องอย่างใหญ่หลวง เสรีภาพจะไร้ความหมายหากไม่มีขอบเขตที่ระบุลงไปว่า อะไรคือสิ่งที่สังคมยอมรับได้ อะไรคือสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ อะไรคือความเหมาะสม ฯลฯ มิฉะนั้นก็อาจเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น

คำว่า ทำได้ จะไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีคำว่า ทำไม่ได้

เมื่อมี ธรรม คือสิ่งที่พึงปฏิบัติ ก็ต้องมี ศีล คือสิ่งที่พึงละเว้นโลกเราถึงจะอยู่กันด้วยความสงบสุข หรือคุณว่าไม่จริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments