พ่อแม่ที่ชอบพูดเลียนเสียงเด็ก

author   December 28, 2011   Comments Off on พ่อแม่ที่ชอบพูดเลียนเสียงเด็ก

พ่อแม่บางคนชอบทำเสียงล้อเลียนลูกเล็ก ๆ เป็นประจำ เหมือน ไม่อยากให้ลูกโต จนกระทั่งเด็กโตแล้วบางทีก็ยังไม่ยอมเลิก นั่นสะท้อนให้เห็นความต้องการของพ่อแม่มากกว่าความต้องการของลูก…

พ่อแม่รักลูกเหลือเกิน เขาโตแล้วก็ยังเอ็นดูเขาเหมือนเป็นเด็กทารก ชอบพูดเลียนเสียงเด็กให้เขาฟัง เท่ากับทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กตลอดไป ทั้งที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เด็กต้องการเลยก็ได้ การกระทำเช่นนี้มักจะสนองความต้องการของพ่อแม่มากกว่าของลูก ต้องการให้ลูกพึ่งพาพ่อแม่ตลอดไป ไม่ได้สนใจเลยว่า เด็กถึงวัยที่จะเป็นอิสระและรู้จักพึ่งตัวเองแล้ว

ปกติเด็กมักไม่ชอบให้ใครมาพูดกับเขาในลักษณะเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กเล็ก ๆ เขาชอบที่จะให้คนอื่นยอมรับและให้เกียรติเขามากกว่า

แม้การเลียนเสียงเด็กจะไม่ส่งผลร้ายต่อพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กในท้ายที่สุดก็ตาม แต่ก็ยังจะทำให้เขามองตัวเองผิด ๆ และมีปัญหาในการสัมพันธ์ กับคนอื่นได้ เช่น เด็กที่เข้าโรงเรียนแล้ว แต่ยังใช้คำพูดเลียนเสียงเด็กทารก อาจถูกเพื่อนล้อเลียน หรือครูอาจคิดว่าเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนได้ ความสามารถในการสื่อภาษาของเด็กก็จะลดลงด้วย

เวลาที่ลูกทำเสียงหรือใช้ภาษาแบบเด็กเล็ก โดยอาจเลียนแบบอย่างจากคนนอกบ้าน คุณควรห้ามปรามบอกให้เขาพูดชัด ๆดีกว่า จะได้พูดกันรู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไม่อยากพูดกับเขาก็ได้ เด็กจะได้รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นสิ่ง ที่ไม่สมควรและไม่มีประโยชน์อะไร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments