พ่อแม่ควรทำความรู้จักกับลูกวัยรุ่นอย่างไร

author   August 27, 2011   Comments Off on พ่อแม่ควรทำความรู้จักกับลูกวัยรุ่นอย่างไร

วัยรุ่นอายุ 13-18 ปี เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่เชื่อมจากวัยเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความคิด อารมณ์และบทบาททางสังคม มีพลัง ต้องการความเป็นอิสระและรับผิดชอบต่อตนเอง ต้องการมีพวกพ้องและการยอมรับจากผู้อื่น เริ่มสนใจเพศตรงข้าม ชอบความตื่นเต้น จึงอยากรู้ อยากเห็น อยากริเริ่ม อยากลอง ซึ่งในการก้าวสู่สังคมที่กว้างขึ้นกว่าบ้านและโรงเรียนนั้น วัยรุ่นมักรู้สึกสับสนในบทบาทของตนว่า “เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่” จะเหมือนใครดี” อาจมีความคิดและการกระทำที่ขัดแย้งภายในตัวเองหรือขัดแย้งกับพ่อแม่และกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งความยับยั้งชั่งใจและความรอบคอบยังมีจำกัด วัยรุ่นจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และคุณภาพ รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักคบเพื่อนและเลือกทางเดินชีวิตที่ดี

ทั้งนี้พ่อแม่ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของลูก และปรับวิธีการเลี้ยงดู โดยทำตัวเป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อน คอยแนะนำให้กำลังใจจะได้ผลดีกว่าการบังคับเคร่งครัดเจ้าระเบียบโดยไม่รับฟังเหตุผลจากวัยรุ่น ควรส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนรรู้และฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีส่วนรับรู้ ตัดสินใจและร่วมแก้ไข ปัญหาครอบครัวและชุมชน ถ้าวัยรุ่นได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูก จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments