พ่อแม่ก็มีส่วนในการพูดปดของลูก

author   December 27, 2011   Comments Off on พ่อแม่ก็มีส่วนในการพูดปดของลูก

พ่อแม่อาจมีส่วนส่งเสริมให้ลูกพูดปดโดยไม่รู้ตัว พ่อแม่เอง อาจเคยโกหกให้ลูกได้ยิน ทั้งที่ปากก็สอนลูกว่าไม่ให้พูดปด บางครั้งพ่อแม่ก็พูดปดโดยไม่ได้ตั้งใจ จนเด็กอาจเห็นว่าการพูดปดเป็นเรื่องธรรมดา…

บางทีคุณพ่อนั่งอยู่กับบ้านแท้ๆ แต่เมื่อมีโทรศัพ์มาถึง คุณแม่เป็นคนรับสาย กลับตอบไปว่าคุณพ่อไม่อยู่ ลูกได้ยินได้เห็นพ่อแม่พูดปดเช่นนี้บ่อยเข้า ก็อาจเห็นว่าการพูดปดพูดเท็จเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้!

เพราะพ่อแม่เองก็ยังโกหกนี่-ลูกมักคิดอย่างนี้

ถ้าพ่อแม่คอยสอนแต่ให้ลูกซื่อสัตย์ แต่ตัวพ่อแม่เองกลับพูดปด โดยอ้างเหตุผลสารพัด อาจทำให้ลูกลำบากใจ และเป็นเหตุให้เขาหมดความเชื่อถือศรัทธา ในตัวพ่อแม่ได้

ถ้าพ่อไม่อยากรับโทรศัพท์ แม่ก็น่าจะบอกว่า พ่อยังไม่ว่าง ให้สั่งธุระไว้แล้วจะให้พ่อโทรคัพท์กลับไปทีหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดปดให้ลูกได้ยิน อย่างน้อยลูกจะได้ไม่มองว่า พ่อแม่พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เขาเอาไปเป็นแบบอย่าง

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มีส่วนส่งเสริมให้ลูกพูดปดโดยไม่รู้ตัวก็คือ การบังคับเคี่ยวเข็ญให้ลูกพูดความจริงให้ได้ หรือเค้นความจริงจากปากลูกอย่างเอาเป็นเอาตาย พอลูกบอกความจริง เขาก็ถูกทำโทษ เช่น ลูกอาจแอบไปสูบบุหรี่เล่น แล้วพ่อแม่จับได้ ก็ขู่เข็ญให้เขารับสารภาพและลงโทษอย่างรุนแรง เป็นต้น เด็กเลยอาจยอมพูดปดเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษก็ได้

พ่อแม่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อตอนตัวเองเป็นเด็กวัยรุ่นนั้น ก็เคยทำผิดพลาดมาบ้างเหมือนกัน ลูกก็เหมือนกับเรา มีโอกาสทำสิ่งผิดพลาดได้ทุกเมื่อ

ลูกบางคนโกหก เพราะกลัวว่าพ่อแม่จะบันดาลโทสะและเข้มงวดกวดขั กับเขามากเกินไปในคราวหน้า และเห็นว่าการโกหกเป็นหนทางที่จะช่วยปกป้องตัวเขาให้ปลอดภัยได้

หากจะห้ามไม่ให้ลูกสูบบุหรี่ คุณก็ควรพูดกับเขาด้วยเหตุด้วยผล บอกเขาไปเลยว่าคุณรู้แล้วที่เขาแอบสูบบุหรี่ แต่คุณไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยเลย ลูกจะได้ไม่ตกอยู่ในฐานะที่ถูกบังกับให้ต้องปกป้องตัวเองด้วยการพูดปด

นิสัยชอบโกหกเป็นประจำ เหมือนกับชอบขโมยเป็นประจำ อาจมีส่วนสืบเนื่องจากความผิดปกติทางด้านจิตใจก็ได้ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กไม่ได้พัฒนาความรู้สึก ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาในจิตใจ เขาจึงโกหกหรือขโมยโดยไม่รู้สึกละอายใจ หรือไม่เห็นว่ามันเป็นความผิด ปัญหาเช่นนี้แก้ไขได้ยาก หากเด็กมีอายุเกินห้าปีแล้วและยัง ไม่ได้พัฒนาความคิด ค่านิยมเกี่ยวกับความถูกผิดชั่วดีขึ้นมาในจิตใจ ด้วยความตระหนักรู้ว่าตนเป็นที่รักของพ่อแม่ (หรือใครคนใดคนหนึ่ง) จริงๆ

เด็กบางคนพูดปดทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพียงเพื่อจะตอบโต้ผู้ที่มี อำนาจเหนือกว่า อย่างเช่น พ่อแม่ของเขา ซึ่งเขากำลังไม่พอใจ หรือโกรธอยู่

การลงโทษเมื่อเด็กพูดปด ไม่ควรรุนแรงเกินเหตุ เพราะไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้เขาเลิกโกหกได้ ควรลงโทษสถานเบาอย่างสมเหตุสมผล จะช่วยให้เด็กค่อยๆ มืความรู้สึกรับผิดชอบ รู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้มากกว่า ที่สำคัญไม่ใช่ลงโทษแล้ว ก็แล้วกันไป พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยว่า การพูดปดเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ และจะทำให้คนอื่นไม่ไว้วางใจในคำพูดของเราอีกต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments