พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำอย่างไรให้เด็กยอมรับ

author   December 28, 2011   Comments Off on พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำอย่างไรให้เด็กยอมรับ

พ่อแม่บางคู่จำเป็นต้องแยกทางหรือพรากจากกัน ลูกที่อยู่กับพ่อหรือแม่คนเดียวอาจไม่มีปัญหาเรื่องขาดความรักความอบอุ่น แต่ถ้าจำเป็นต้องแต่งงานใหม่ พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงอาจมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับเด็ก ควรทำอย่างไรเด็กจึงจะยอมรับพ่อใหม่หรือแม่ใหม่…

ในกรณีที่คุณแต่งงานใหม่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ เด็กบางคนอาจ ประสบความลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง คุณควรช่วยให้ ลูกผ่านประสบการณ์อันยุ่งยากนี้ ด้วยการบอกให้เขารู้ว่า เขาจำเป็นต้องปรับตัวบ้าง ชี้แจงให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรความผูกพันทางจิตใจระหว่างตัวเขากับพ่อแม่ที่แท้จริงนั้น ยังคงอยู่เหมือนเดิม

คุณควรให้โอกาสลูกได้ทำความรู้จักกับพ่อใหม่หรือแม่ใหม่ของเขาใน อนาคตสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้เด็กมองคนรักใหม่ของคุณในฐานะเพื่อน ควรให้ทั้งสองได้รู้จักกันก่อนที่จะบอกเขาว่านั่นคือพ่อใหม่หรือแม่ใหม่ ที่จะมาเป็นคู่ครองของคุณ ยิ่งพวกเขามีโอกาสสนิทสนมมากเท่าไรก็ยิ่งดี

พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงบางคนมักชอบเอาใจเด็กเกินไป เพราะต้องการให้เขาชอบและยอมรับตัวเอง แต่เด็กมักชอบทดสอบพ่อใหม่หรือแม่ใหม่ของเขาเสมอ พยายามจับผิด หรือต่อต้าน เพื่อดูว่าพ่อหรือแม่คนใหม่นั้นจะเป็นอย่างไร

ถ้าลูกบอกว่าคู่ครองคนใหม่ของคุณไม่ใช่พ่อหรือแม่ที่แท้จริง เขาจึงไม่ยอม เชื่อฟังและไม่รัก อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่ควรตำหนิลูก คนเป็นพ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยงก็ควรยอมรับความจริง ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของคุณ แต่คุณ อาจรักเขาได้ เหมือนที่ครูรักเด็กนักเรียนนั้นแหละ ถึงแม้คุณจะไม่ใช่พ่อหรือแม่ ที่แท้จริง แต่คุณก็เป็นคู่ครองคนใหม่ของพ่อหรือแม่ของเขา มีสิทธิ์ที่จะตั้ง กฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆขึ้นในครอบครัวได้ เช่นเดียวกับครูไม่ใช่พ่อแม่ของเขา แต่ครูก็สามารถตั้งกฎเกณฑ์ให้นักเรียนทำตามได้ พยายามให้เขารู้ว่าถึงอย่างไร คุณก็ยังเคารพความรู้สึกของเขา และหวังว่าเขาคงเคารพความรู้สึกของคุณเช่นกัน

อย่าได้คาดหวังมากเกินไปว่าเด็กจะ เข้ากันได้ดีกับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงทุกอย่าง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา ควรอดทนและพยายามทำความเข้าใจในตัวเด็ก ในที่สุดเชื่อว่าคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณให้เป็นไป ในทางที่ดีขึ้นได้ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้ววันนั้นเด็กก็จะเต็มใจยอมรับคุณเป็นพ่อหรือแม่ที่แท้จริงอีกคนหนึ่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments