พฤติกรรมของเด็กเกเร

author   December 28, 2011   Comments Off on พฤติกรรมของเด็กเกเร

ปกติแล้ว เด็กจะไม่รังแกข่มเหงกัน นอกเสียจากว่ามีความกลัวบางอย่างแฝงเร้นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีปมด้อยในใจ เด็กเกเรมักจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองเข้มแข็ง ทั้งที่ความจริง เป็นคนอ่อนแอ เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นก็เพราะมีความกดดันในใจบางอย่าง ถ้าลูกคุณถูกคนอื่นรังแก การที่เขาจะป้องกันตัวเองด้วยกำลังบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แม้ว่าคุณจะไม่สนับสนุนความรุนแรงก็ตาม…

เวลามีปัญหาขัดแย้งระหว่างเด็กด้วยกัน ควรส่งเสริมให้รู้จักแก้ปัญหาด้วย การเจรจา ไม่ใช่ยุให้ตีกัน แต่ถ้าเด็กถูกข่มขู่คุกคามหรือบีบบังคับอย่างหนัก และไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยคำพูด เด็กอาจป้องกันตัวด้วยกำลัง เรื่องอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไรหรอก ไม่ควรคิดว่าเด็กจะเป็นคนเกเรเสมอไป ก็ในเมื่อเขาถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องสู้นี่นา

การส่งเสริมให้ลูกต่อสู้เมื่อถูกเด็กเกเรรังแกก่อน ไม่ขัดกับหลักการ “อหิงสา” แต่อย่างใด เด็กส่วนมากเข้าใจความหมายของคำว่า “ผู้รุกราน” กับ “การป้องกันตัวเอง” ได้ดี ถ้าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้ เขาก็อาจจำเป็นต้องป้องกันตัว คุณควรจะบอกกับลูกว่า แม้คุณจะภูมิใจที่เขาไม่ไปหาเรื่องต่อยตีกับใครก่อน แต่คุณก็เข้าใจดีในกรณีที่เขาจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอง

คุณอาจเข้ายุ่งเกี่ยวได้เมื่อรู้ว่าลูกถูกเด็กอื่นรังแกเป็นประจำ จนเขาไม่อยากไปโรงเรียน คุณควรติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อแก้ป้ญหาให้ลูก หรือถ้ามีปัญหากับเด็กอื่นนอกโรงเรียน ก็ควรติดต่อกับพ่อแม่ของเด็กคนนั้น การปกป้องลูกเช่นนี้ไม่ทำให้เด็กเสียนิสัย แต่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่รักและห่วงใยลูกมากกว่า

แต่ถ้าลูกคุณไปรังแกเด็กอื่น ก็ควรแสดงท่าทีไม่สนับสนุนการกระทำของเขา สอนเขาว่าเวลาเราถูกใครรังแกข่มเหง เราก็จะเสียใจ เจ็บปวด หรือไม่พอใจเหมือนกัน การทำตัวเป็นเด็กเกเรจะทำให้ไม่มีเพื่อนคนไหนอยากคบ และอาจทำ ให้เขาถูกทำโทษด้วย

ส่วนมากเด็กที่ชอบรังแกคนอื่น มักจะเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อน คนที่รังแกเขาก็คือพ่อหรือแม่ของเขานั้นเอง! ทำให้เขาเก็บกดความรู้สึกไม่พอใจ หันไประบายความโกรธแค้นกับเด็กอื่น ถ้าลูกคุณชอบรังแกคนอื่น คุณควรตรวจสอบดูตัวเองว่า ชอบข่มขู่ และใช้อำนาจกับลูกหรือเปล่า หากคุณปรับเปลี่ยนท่าทีของคุณใหม่ ลูกก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments