ฝึกหัดให้ลูกขยัน รักงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ

author   July 30, 2011   Comments Off on ฝึกหัดให้ลูกขยัน รักงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่อาชีพ

พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้ฝึกทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองจนคล่อง เช่น กินอาหาร แต่งตัว ช่วยงานเล็ก น้อย ๆ ในบ้านตามกำลังของลูก ฯลฯ เพื่อลูกจะได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เป็นคนมีกำลังใจพร้อมจะลองทำสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนและงานอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ ควรชี้ชวนให้ลูกสังเกต และรู้จักคนประกอบอาชีพสุจริตต่าง ๆ ไม่แสดงท่าทีดูถูกหรือเหยียดหยามอาชีพที่ใช้แรงงานหรือผู้มีฐานะต่ำกว่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments