ฝันกลางวันการสร้างโลกใหม่ในวัยเด็ก

author   December 20, 2011   Comments Off on ฝันกลางวันการสร้างโลกใหม่ในวัยเด็ก

การสร้างโลกฝันของตัวเอง ทำให้เด็กมีโอกาสคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรคือความฝันและอะไรคือความจริง และจะเกิดแรงจูงใจผลักดันให้เขาทำความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง

ฝันกลางวันในวัยเด็กเป็นการสร้างโลกใหม่ของเขา ทำให้เขามีโอกาสทดลองทำตัวเป็นคนโน้นคนนี้ ที่ไม่เหมือนกัน

เด็กอาจสร้างสิ่งแปลกๆ ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งในความฝันและผูกเป็นเรื่องเป็นราว เพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของตัวเอง ความคิดเพ้อฝันเหล่านี้เป็นผลจากจิตใจที่สมบูรณ์และมีความคิดสร้างสรรค์  พ่อแม่ควรจะยอมรับโลกฝันของลูก  จะได้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อความรู้สึกนึกคิดของลูก

อย่างไรก็ตาม คุณควรแยกให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่ในความคิดเพ้อฝันกับความเป็นจริง ให้ลูกรู้และเข้าใจ มิฉะนั้นแล้ว คุณอาจทำให้ลูกสับสนได้ว่า โลกในความฝันของลูกนั้นเป็นความจริง

การที่เด็กมีความสุข เพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ในความคิดเพ้อฝันนั้น  ไม่มีอะไรเสียหายหรือผิดปกติแต่อย่างใด  ตราบใดที่ยังสามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา

แต่ถ้าเด็กจมอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันตลอดเวลา และดูเหมือนไม่สามารถติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้ นั่นอาจเป็นเพราะความเบื่อหน่าย ความขี้อาย ประหม่า หรือไม่กล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้

ที่น่าสังเกตก็คือ ถ้าเด็กฝันกลางวันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีทีท่าว่าชอบหมกมุ่นอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันของแกคนเดียว หรือไม่สามารถแยกแยะข้อแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นความเพ้อฝันกับสิ่งที่เป็นความจริงได้อย่างนี้อาจต้องอาศัยจิตแพทย์ช่วยบำบัดรักษา จะเป็นการดีกว่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments