ความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

author   May 16, 2014   Comments Off on ความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

เด็กหญิงชาย
ถาม ดิฉันมั่นใจว่าลูกชายวัย ๒ ขวบของดิฉันมีท่าทางเป็นผู้หญิง และกระตุ้งกระติ้งยิ่งกว่าลูกสาววัย ๔ ขวบที่แข็งกระด้างดื้อรั้นของดิฉันจะเคยเป็นมา เป็นความจริงหรือไม่ที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีนิสัยใจคอ มีลักษณะแบบผู้ชายและลักษณะแบบผู้หญิงแน่ชัดตามเพศของตัวตั้งแต่เกิดมา ?

ตอบ โดยทั่วๆ ไป ผมอยากจะกล่าวว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปอันเนื่องมาแต่เพศของตัวเอง และบางกรณีความแตกต่างนี้มีขึ้นมาตั้งแต่เกิดเลย ฮอร์โมนเพศมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะแสดงอารมณ์ออกมา อย่างไรก็ตามสภาพสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมก็มีบทบาทอย่างมากในการกำหนดว่าอะไรคือ “ลักษนะของผู้ชาย” และอะไรคือ “ลักษณะของผู้หญิง” รูปแบบบางอย่างของพฤติกรรมได้รับความเห็นดีเห็นงามหรือถูกกำหนดโดยสังคมของเรา ในขณะที่รูปแบบอื่นจะมีปฏิกิริยาในทางลบจากสังคมซึ่งทำให้รูปแบบ อื่นนั้นถูกเก็บกดไว้หรือไม่แสดงออกมา ถ้าจดให้ลึกซึ้งลงไปหน่อย ส่วนประกอบของยีนส์หรือพันธุกรรมก็มีบทบาทมากในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกตามธรรมชาติ คนเราส่วนใหญ่ได้รับแนวโน้มการแสดงออกของอารมณ์หรือความรู้สึกหรือนิสัยจากพ่อแม่ของตัวหรือจากบรรพบุรุษของตน

นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีบางท่านมีความเห็นขัดแย้งว่าความแตกต่างทางอารมณ์หรือนิสัยนั้นวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด ในขณะที่ผมก็คิดว่าตัวเองก็เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเช่นกัน ผมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมของคนไข้ของผมหลายคนที่ได้รับการฉีดฮอร์โมนเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ฮอร์โมนเพศชายรักษาคนไข้กรณีที่มีความผิดปรกติบาง อย่างเกี่ยวกับโลหิต คนไข้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างก้าวร้าวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ความแตกต่างอื่นๆ ค้นพบจากการค้นคว้าที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มีต่อสถานการณ์ความคับข้องใจในช่วงที่พวกเขามีอายุยังไม่ถึง ๒ ขวบ มีการค้นพบจากการค้นคว้าครั้งนี้ว่าเด็กผู้ชายที่เพิ่งเดินได้เตาะแตะ เมื่อจับให้อยู่ในที่ที่มีขอบเขตจำกัดไว้และเอาของเล่นที่ตัวเองชอบมาล่อไว้จากด้านนอก จะใช้ความพยายามในระยะเวลายาวนานกว่าในการที่จะพยายามจะเอื้อมให้ถึงของเล่นที่ตัวเองอยากได้ เด็กผู้หญิงที่เพิ่งเดินได้เตาะแตะใช้ความพยายามในระยะเวลาที่สั้นกว่าและแล้วก็ร้องไห้ให้คนอื่นช่วย หยิบให้ ในขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะเข้ามามีส่วนในพฤติกรรมของคนเราได้ ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นมีส่วนทำให้เกิดข้อแตกต่างกันทั้งหมด พฤติกรรมบางอย่าง เห็นได้ชัดเลยว่าเกิดขึ้นมาตามความแตกต่างทางเพศของคนเรา

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments