ที่มาและผลกระทบภาวะกดดันทางจิตใจ

author   December 21, 2011   Comments Off on ที่มาและผลกระทบภาวะกดดันทางจิตใจ

ภาวะกดดันทางจิตใจทำให้เกิดอาการซึมเซาเหงาหงอย โศกเศร้า ทำอะไรไม่ได้ หรือไม่อยากทำอะไร ได้แต่นั่งเหม่อลอย อาจเป็นได้ทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต

เด็กที่ตกอยู่ในภาวะกดดันทางจิตใจ ส่วนใหญ่มีอาการที่เรียกว่า “ภาวะกดดันย้อนกลับ” คือ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานั่นเอง

แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็อาจมีอาการเงื่องหงอยเมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ เด็กอาจซึมเศร้า ดวงตาเหม่อลอย ร้องครวญคราง หรือแสดงพฤติกรรมเฉื่อยชาต่างๆ

ภาวะซึมเศร้าเช่นนี้ อาจมีสาเหตุจากการขาดแรงจูงใจ พ่อแม่ไม่สนใจไม่มีใครอุ้ม หรือถูกปล่อยให้ร้องไห้ตามลำพังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

ภาวะกดดันในเด็กอาจเกิดจากการที่พ่อแม่ทิ้งลูกไว้กับคนอื่น  โดยตัวพอ่แม่เองหายหน้าไปอยู่ที่อื่นนานเกินไปก็ได้

หากคุณจำเป็นต้องไปพักผ่อนนอกบ้านเป็นเวลาหลายอาทิตย์ และลูกคุณอายุยังไม่ถึงสองขวบ คุณควรเอาลูกไปด้วยกัน หรือไม่ก็ต้องรอให้ลูกเข้าใจความหมายของวันเวลาเสียก่อน ว่าอะไรคือวันพรุ่งนี้ หรือสัปดาห์หน้า ลูกจะได้รู้ว่าคุณจะกลับเมื่อไร ไปเมื่อไร เด็กจะได้เข้าใจเหตุที่คุณหายไป หาไม่แล้วเด็กอาจรู้สึกสูญเสียและถูกทอดทิ้ง อาจไม่ยอมกินอาหารระหว่างที่คุณไม่อยู่บ้านนาน ๆก็ได้

ภาวะกดดันเช่นนี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่แม้จะหายจากอาการซึมเศร้าแล้ว เด็กก็ยังอาจมีอาการวิตกกังวลตามมา มีพฤติกรรมเฉื่อยเนือย นอนไม่หลับ  เพราะคิดว่าถ้าหลับไปแล้ว พ่อแม่จะทิ้งหรือหนีเขาไปอีก

ภาวะกดดันอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กเล็กและเด็กโต ถ้าพ่อแม่ตำหนิลูกมากเกินไป หรือตั้งมาตรฐานสูงจนลูกทำตามไม่ได้ เด็กก็จะแสดงออกให้เห็นถึงภาวะกดดันในจิตใจ ด้วยการเลิกทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะทำไปแล้ว พ่อแม่ก็ไม่พอใจอยู่ดี จนดูเหมือนไม่อยากทำอะไร มีแรงจูงใจน้อย และแยกตัวอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยว

ภาวะกดดันปรากฎให้เห็นในเด็กวัยรุ่นทั่วไป  เพราะเด็กวัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เด็กวัยรุ่นกำลังแสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง  การยอมรับจากผู้อื่น มีความรู้สึกไวต่อการถูกปฏิเสธ  หากภาวะกดดันในวัยรุ่นมีมากและเป็นอยู่นานเกินไป จนกระทบกระเทือนความสามารถในการสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น และมีผลทำให้การเรียนตกต่ำลง คุณต้องสนใจปัญหานี้เป็นพิเศษสักหน่อย อย่าให้เขาเก็บตัวเองนานเกินไป อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมีสถิติสูงพอสมควร  หากมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ต้องรีบปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments