ที่ผ่านมาคุณดูแลลูกแบบไหน

author   July 18, 2011   Comments Off on ที่ผ่านมาคุณดูแลลูกแบบไหน

ลูกก้าวร้าว เอาแต่ใจ ไร้ระเบียบ รับผิดชอบ หรือเป็นตัวของตัวเอง พฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูของเรา ลองมาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมา เราเลี้ยงลูกแบบไหน เขาถึงได้แสดงออกแบบนี้

๐ ถ้าเราเลี้ยงลูกแบบอำนาจนิยม กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยที่ลูกไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเขาเลย จะส่งผลให้ลูกมีแนวโน้มเป็นคนขาดความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง มักกล่าวโทษและรู้สึกผิดกับตัวเอง และแยกตัวจากสังคม

๐ ถ้าเลี้ยงลูกแบบสมยอม คือพ่อแม่จะไม่ควบคุมและยอมตามข้อเรียกร้องของลูก จะทำให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง ขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดี และมีแนวโน้มเป็นเด็กก้าวร้าวได้

๐ ถ้าเลี้ยงแบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับสิทธิและข้อเรียกร้องของลูกอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้ลูกได้มีส่วนร่วมตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขา จะส่งผลให้ลูกเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ ไม่ก้าวร้าว ภาคภูมิใจ และเป็นตัวของตัวเอง

๐ ถ้าเลี้ยงลูกแบบปล่อยปละ ส่งผลให้ลูกก้าวร้าว และขาดการควบคุมตัวเอง ภาคภูมิใจในตัวเองน้อย และมีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับพ่อแม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments