ทำไมต้องหยุดแนะนำลูกบ้าง

author   July 20, 2011   Comments Off on ทำไมต้องหยุดแนะนำลูกบ้าง

พ่อแม่ที่มีคำตอบให้กับทุกปัญหาของลูกราวกับบะหมี่เกือบสำเร็จรูปนั้นก็สะดวกใช้ดีหรอกค่ะ เพียงแต่จะมีข้อเสียบางประการไว้ฉุกคิดค่ะ

1.  การให้คำแนะนำลูกทุกครั้ง บางครั้งทำให้ลูกขาดโอกาสคิดถึงการแก้ปัญหาด้วยวิธีของเขาเอง

2.  พ่อแม่ที่มีคำแนะนำทุกเรื่อง จะทำให้ลูกขาดความเชื่อมั่น จนในที่สุดไม่มีความสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

3.  ทำให้ลูกไม่รู้จักความรับผิดชอบต่อปัญหาของตัวเอง คอยพึ่งพิงคนอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้เขาเสมอ

4.  คำแนะนำของพ่อแม่บางครั้งอาจผิดก็ได้ ลูกอาจมาต่อว่าและโทษว่าเป็นเพราะพ่อแม่ โยนความรับผิดชอบให้พ่อแม่ ไม่เป็นการฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments