ติดอ่าง:เมื่อใดจึงจะพาเด็กที่พูดไม่ชัดไปพบแพทย์

author   February 8, 2012   Comments Off on ติดอ่าง:เมื่อใดจึงจะพาเด็กที่พูดไม่ชัดไปพบแพทย์

เมื่อเด็กมีอายุได้ 2-3 ขวบ จะเริ่มหัดพูดเป็นเรื่องเป็นราว และสนใจที่จะพูด บางครั้งจะมีอาการติดอ่างได้ไม่ถือว่าผิดปกติ ไม่ควรล้อเด็กหรือดุตีเด็ก แต่ควรช่วยสอนให้พูดต่อไป โดยให้เวลาเด็กฝึกในการโต้ตอบคำถาม หรือให้พูดตามผู้ใหญ่ให้ถูก

เมื่ออายุ 4-5 ขวบไปแล้วเด็กควรจะพูดได้คล่อง เด็กบางคนเริ่มติดอ่างเมื่ออายุมากขึ้น เช่น 8-15 ปี เช่นนี้ถือว่าเป็นอาการทางประสาท คือเป็นผลจากความกังวลอันมีสาเหตุได้หลายอย่าง อาจเป็นเพราะถูกดุ เรียนไม่ดี โกรธในบางสิ่งบางอย่าง การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว หรือความตึงเครียดในใจของเด็กเอง ส่วนมากพบว่ามีความไม่พอใจหรือมีความกังวลซึ่งซ่อนอยู่โดยที่เด็กและพ่อแม่ไม่รู้ตัว

ประมาณอายุ 5-7 ปี หรือก่อนหน้านั้น ถ้าพ่อแม่มีความกังวลมาก

เด็กอายุ 3-4 ขวบพูดตะกุกตะกัก ถือว่าเด็กติดอ่างใช่หรือไม่ ?

เด็กในวัยนี้ยังพูดไม่ใคร่ชัด และรู้คำศัพท์ไม่มากนัก เวลาพูดจะต้องพยายามนำคำเหล่านี้มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคจึงทำให้ตะกุกตะกัก ไม่คล่อง ถ้าผู้ใหญ่ดุหรือบังคับให้หาย เด็กจะเกิดความลังเล ในที่สุดจะกลายเป็นติดอ่างไปจริง ๆ ได้

ติดอ่าง

สาเหตุ ทำท่าจะรู้กันมากเพราะมีการวิจัยกันอย่างกว้างขวาง แต่เอาเข้าจริงแล้วกลับยิ่งบอกไม่ได้แน่นอนเพราะมีความเห็นแตกแยกกันหลายฝ่าย

1.  นักการศึกษา บอกว่าเป็นนิสัยที่ติดตัวมาแต่เด็ก  เมื่อมีเหตุที่ทำให้การพูดหยุดชะงักลงเพราะกลัวหรือถูกลงโทษ

2.  นักประสาทวิทยา เห็นว่าเกิดจากความผิดปกติของสมอง

3. ฝ่ายโรคประสาท เชื่อว่าการติดอ่างเป็นการแสดงออกของคนที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอ ขาดความมั่นใจในตัวเอง

4. ฝ่ายจิตวิเคราะห์ บอกว่าเป็นเพราะการอบรมของพ่อแม่ เด็กเลียนแบบผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด

5. ฝ่ายที่ศึกษาเรื่องความผิดปกติทางการพูด มีความเห็นว่าการติดอ่างมีสาเหตุจากพ่อแม่ โดยที่เมื่อเด็กอยู่ในวัย 3-4 ขวบ ซึ่งอยู่ในวัยที่มีการพูดไม่คล่องตามธรรมชาติพ่อแม่ ตำหนิหรือดุ โดยคิดว่าลูกติดอ่าง ก็เลยกลายเป็นติดอ่างอย่างถาวรภายหลัง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments