ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยประถม

author   August 22, 2011   Comments Off on ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยประถม

ติดตามการเติบโต

ต้องหมั่นชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของลูกเพื่อดูว่าลูกโตตามปกติหรือไม่

อายุ 6 ปี จะหนักประมาณ 19 กก. สูงประมาณ 115 ซม.

อายุ 7 ปี  จะหนักประมาณ 21 กก. สูงประมาณ 119 ซม.

อายุ 8 ปี  จะหนักประมาณ 23 กก. สูงประมาณ 124 ซม.

อายุ 9 ปี  จะหนักประมาณ 26 กก. สูงประมาณ 129 ซม.

อายุ 10 ปี จะหนักประมาณ 29 กก. สูงประมาณ 130 ซม.

อายุ 11 ปี จะหนักประมาณ 32 กก. สูงประมาณ 142 ซม.

อายุ 12 ปี จะหนักประมาณ 35 กก. สูงประมาณ147 ซม.

ช่วงอายุ 10-12 ปี โดยธรรมชาติเด็กหญิงจะโตเร็วกว่าเด็กชาย

เด็กแต่ละคนอาจมีน้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างจากค่ากลางข้างบนนี้บ้างเล็กน้อย ก็ไม่ถือว่าผิดปกติ

ในโรงเรียนจะมีการชั่งน้ำหัก วัดส่วนสูง แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียนเป็นระยะทุกภาคเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจติดตามการเติบโตของลูกด้วย ถ้าหากสงสัยว่าลูกอาจเติบโตไม่ปกติ เช่น โตช้า หรือน้ำหนักมากเกินไป ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ติดตามพัฒนาการของลูกวัยประถมศึกษา

พัฒนาการของลูกวัยนี้อาจเห็นไม่ชัดเจนเหมือนช่วงขวบปีแรก ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงความสามารถของลูกเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ในขณะที่พัฒนาการทางร่างกายจะมีความคล่องแคล่ว แม่นยำ และกำลังมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ควรสังเกตติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด จะได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้อย่างเหมาะสม หากพบสิ่งผิดปกติหรือพัฒนาการของเด็กไม่ก้าวหน้าตามที่ควรจะเป็น จะได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาแต่เนิ่น ๆ ลูกวัยนี้จะมีการเคลื่อนไหวและการทรงตัวดี มีกำลังและความแม่นยำมากขึ้น ทำให้สามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขับขี่จักรยานสองล้อ ตลอดจนเล่นกีฬาที่เป็นทีมได้หากมีโอกาสฝึกฝน ลูกจะชอบลองและทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ พ่อแม่และครูควรดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีและกติกา ตลอดจนความปลอดภัย ส่วนการใช้มือและตาทำงานประสานกันในวัยนี้จะละเอียดแม่นยำขึ้น ทำให้สามารถวาดรูปเขียนตัวอักษร ปั้นและประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้น ตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

ติดตามสังเกตพัฒนาการของลูก

พ่อแม่สามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการของลูกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สายตาและมือประสานกันทำสิ่งต่าง ๆ การใช้ภาษา การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคมตลอดจนผลการเรียนของลูก เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติและความรู้สึกนึกคิดของลูกแต่ละคนแต่ละวัย พ่อแม่จะได้อบรมเลี้ยงดูและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นการให้โอกาสลูกได้เรียนรู้ เล่นและฝึกฝนทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนแสดงออกได้ตามความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนาขั้นต่อ ๆ ไป เป็นการช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตัวเองอีกด้วย

พ่อแม่ควรติดตามความสามารถของลูกตามตาราง หากถึงอายุที่ควรทำได้แต่ลูกยังทำไม่ได้ พ่อแม่ควรให้โอกาสโดยฝึกให้ก่อน แต่ถ้าลูกไม่มีความก้าวหน้าใน 3-6 เดือนควรปรึกษาครู หมอ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา

อายุ 6 ปี

การทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

เดินบนส้นเท้าได้ เดินต่อเท้าถอยหลังได้ ใช้สองมือรับลูกบอลที่โยนมาได้ กระโดดไกลประมาณ 120 ซม.

การใช้สายตาและมือ

วาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ วาดรูปคนมีอย่างน้อย 6 ส่วน เขียนตัวอักษรง่าย ๆได้

สติปัญญาการสื่อความหมายและภาษา

รู้ซ้ายขวา นับ 1-30ได้ อธิบายความหมายของคำได้ และบอกความแตกต่างของ 2 สิ่งได้

สังคม

ช่วยงานบ้านได้เล่นอย่างมีกติกา ผูกเชือกรองเท้าได้ กินอาหาร ทำความสะอาดร่างกาย และแต่งตัว

อายุ 7 ปี

การทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

กระโดดขาเดียวได้หลายครั้งต่อกัน เดินถือของหลายชิ้นได้เริ่มขี่จักรยาน 2 ล้อ

การใช้สายตาและมือ

วาดรูปคนมีรายละเอียดมากขึ้น เขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบ

สติปัญญาการสื่อความหมายและภาษา

บอกวันในสัปดาห์ เปรียบเทียบขนาดใหญ่ เล็ก เท่ากัน แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น มีดบาด ทำอย่างไร บวก ลบ เลขง่าย ๆ บอกเวลาก่อนหลังได้

สังคม

รับผิดชอบงานบ้านที่ทำเป็นประจำ เล่นกับเพื่อนเพศเดียวกันเป็นกลุ่ม ปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

อายุ 8 ปี

การทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

ทรงตัวได้ดี ขี่รถจักรยาน 2 ล้อได้ดี

การใช้สายตาและมือ

วาดรูปสิ่งที่พบเห็นเป็นสัดส่วนและมีรายละเอียด เขียนตัวหนังสือถูกต้องและเป็นระเบียบ

สติปัญญาการสื่อความหมายและภาษา

บอกเดือนของปีได้สะกดคำง่าย ๆ ได้ ฟังเรื่องราวแล้วเข้าใจเนื้อหาเด่น ๆ และขั้นตอนได้ เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน เข้าใจปริมาตร

สังคม

เริ่มมีเพื่อนสนิท ยอมรับกฎเกณฑ์ โดยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใหญ่ เพื่อที่จะได้รับคำชมเชยและหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

อายุ 9 ปี

การทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

ยืนขาเดียวปิดตา 15 วินาที ทรงตัวได้ดี

การใช้สายตาและมือ

วาดรูปทรงกระบอกมีความลึกได้

สติปัญญาการสื่อความหมายและภาษา

บอกเดือนถอยหลังได้ เขียนเป็นประโยคเริ่มอ่านในใจ เริ่มคิดเลขในใจ บวกลบหลายชั้น คูณชั้นเดียว

สังคม

รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ ควรในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ทำดีเพื่อรางวัล และการชมเชย

อายุ 10-12 ปี

การทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกาย

รับลูกบอลมือเดียว ยืนกระโดดไกล 150-165 ซม.

การใช้สายตาและมือ

วาดรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เขียนและวาดได้คล่อง สามารถใช้เครื่องมือในการทำงาน

สติปัญญาการสื้อความหมายและภาษา

คูณ หารได้ บอกตัวเลขตามได้ 6 ตัว บอกตัวเลข ถอยหลังได้ 4-5 ตัว คิดเลข 50 ลบ 7 ได้ถูกต้อง รู้จักเศษส่วน เขียนเล่าเรื่องสั้น ๆ ได้ แก้ปัญหาได้เป็นขั้นตอน แก้โจทย์สองชั้นได้

สังคม

ประพฤติตนตามผู้อื่นที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เริ่มยอมรับความคิดเห็นที่ต่างจากของตน รู้จักปฏิบัติตนเหมาะกับกาลเทศะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments