ชมรมเฉพาะในโรงเรียนของลูก

author   May 23, 2014   Comments Off on ชมรมเฉพาะในโรงเรียนของลูก

ถาม  โรงเรียนมัธยมในท้องที่ของเรามี “ชมรม” ที่คล้ายกับสมาคมสตรีและกลุ่มพี่น้องมาก คนเหล่านี้ผ่านกระบวนการเลือกนักเรียนที่ “เด่น” บางคนเข้าเป็นสมาชิกขณะที่ปฏิเสธคนอื่นๆ ลูกชายและลูกสาวของเราซึ่งอยู่ในวัยรุ่นทั้งคู่พูดถึงการอยากจะเข้าเป็นสมาชิกของชมรมเหล่านี้ กลุ่มแบบนี้จะมีประโยชน์ต่อเด็กหนุ่มสาวได้ไหม หรือดิฉันควรจะเข้าแทรกแซงและพยายามปรามไม่ให้ลูกชายกับลูกสาวเข้าเกี่ยวข้องดีคะ?

ตอบ กลุ่มหรือชมรมแบบนี้อาจจะเสริมความเคารพตนเองของคนที่ได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกได้ แต่ในทัศนะของผมแล้วมันเป็นความ ”เคารพตนเอง” ที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ผิด เมื่อคุณมองให้เห็นแก่นแท้ของมันจริงๆ แล้ว สิ่งที่ทำให้การเป็นสมาชิกเป็นเรื่องของชนชั้นนำขนาดนั้นก็คือความจำเพาะของมัน เนื่องจากคนจำนวนมากถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกชมรมเหล่านี้จึงอาจจะทำให้คนหลายๆ คนไม่มีความสุขได้ ชมรมเหล่านี้สามารถจะแยก “ชนชั้นนำ” ที่ได้รับการยอมรับให้เข้ากลุ่มที่ความจริงแล้วจำกัดขอบเขตของประสบการณ์ของพวกเขา และทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญอย่างตื้นๆ และผิดๆ ได้ ผมคิดว่าการส่งเสริมชมรม กลุ่มแบบพี่น้อง หรือสมาคมสตรีเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์แห่งความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุษย์เเละขัดต่อการยอมรับคนโดยไม่คำนึงถึงข้อแตกต่างเฉพาะตัวของพวกเขาซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นอย่างมากถ้าเราทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันด้วย ความร่วมมือและในความสงบ

ในฐานะที่เป็นพ่อคน ผมคิดว่าคุณไม่ควรจะเข้าแทรกแซง แต่ผมก็คิดว่าคุณควรจะพยายามสื่อให้ลูกชายและลูกสาววัยรุ่นของคุณทราบความหมายที่แท้จริงของชมรมแบบนั้นและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการทำให้เกิดอารมณ์ที่ผิดปกติ และความรู้สึกว่าถูกปฏิเสธ

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments