ค่าใช้จ่ายในการคลอด

author   January 18, 2012   Comments Off on ค่าใช้จ่ายในการคลอด

ในโรงพยาบาลของรัฐบาลเพื่อการกุศลจะมีทั้งเตียงสามัญและเสียเงิน สำหรับผู้คลอดสามัญนั้นส่วนใหญ่จะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลย  แต่ถ้าอยู่เตียงเสียเงินซึ่งมีหลายระดับจะต้องเสียค่าคลอด และค่าผ่าตัด ถ้าอยู่เตียงเสียเงินระดับต่ำจะเป็นห้องรวม ในโรงพยาบาลบางแห่งเก็บค่าคลอดและค่าผ่าตัดเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าห้อง แต่บางแห่งก็เก็บเหมือนกันหมด ในโรงพยาบาลเอกชนจะมีเฉพาะเตียงเสียเงินในระดับต่างๆ กัน

ถ้าคุณเป็นข้าราชการ หรือสามีเป็นข้าราชการ การคลอดในโรงพยาบาลของรัฐบาลจะได้ลดครึ่งหนึ่ง (ยกเว้นโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย ซึ่งลดให้เฉพาะเมื่อคุณเองเป็นข้าราชการเท่านั้น  สำหรับคนทั่วไปจะลดครึ่งหนึ่งแก่ผู้เป็นสมาชิก) และยังเบิกได้ตามสิทธิอีกด้วย  โรงพยาบาลของเอกชนบางแห่งรัฐบาลยอมให้นำใบเสร็จไปเบิกได้  ถ้าคุณหรือสามีเป็นข้าราชการจึงควรคลอดในโรงพยาบาลดังกล่าวถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการและไม่มีสิทธิอื่นๆ ถ้าคลอดในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อการกุศล และอยู่แบบสามัญหรือเสียเงินระดับต่ำและอยู่รวมๆ กัน จะประหยัดได้มาก  แต่ถ้าคุณต้องการอยู่ห้องพิเศษแบบอยู่คนเดียว และมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยแล้วการอยู่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือของเอกชนจะเสียค่าใช้จ่ายพอ ๆกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments