คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย

author   April 2, 2011   Comments Off on คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะมีผลต่อลูกที่อยู่ในท้อง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียง ทางอากาศ แม้ว่าจะไม่มีผลต่อร่างกาย แต่ก็มีผลทางจิตใจ ซึ่งก็ต้องเอาใจใส่ ทางที่ดีควรจะอยู่ในที่อากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีมลพิษ เช่นบริเวณที่มีการจราจรติดขัด โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่จอเจที่เต็มไปด้วยผู้คน เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments