คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 ปี

author   August 18, 2011   Comments Off on คำแนะนำการเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-6 ปี

การให้นม

นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กวัยนี้ ควรให้เด็กดื่มนมวัวธรรมดา UHT พาสเจอไรซ์ หรือนมถั่วเหลือง เป็นประจำทุกวัน วันละ 2-3 ถ้วย ครั้งละ 6-8 ออนซ์

อาหารตามวัย

อาหาร 3 มื้อเหมือนกับผู้ใหญ่ กับข้าวในแต่ละมื้อควรให้มีเนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ ไข่ น้ำมันพืช และผัก นม 2-3 แก้วต่อวัน อาหารว่าง 1 มื้อเป็นผลไม้ เช่น มะละกอสุกส้ม กล้วย เป็นต้น จัดให้เด็กกินอาหารเองร่วมสำรับกับครอบครัว

การเติบโตโดยประมาณ

อายุ 3 ปี      หนัก 13.8 กก. สูงประมาณ 92 ซม.

อายุ 4 ปี      หนัก 16 กก. สูงประมาณ 100 ซม.

อายุ 5 ปี      หนัก 18 กก. สูงประมาณ 108 ซม.

อายุ 6 ปี      หนัก 20 กก. สูงประมาณ 115 ซม.

พัฒนาการ

การทรงตัวและเคลื่อนไหว ยืนขาเดียวได้ชั่วครู่ กระโดดขาเดียวได้ ขึ้นลงได้สลับเท้า เดินต่อส้นเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าได้

การใช้ตาและมือ-สติปัญญา ต่อชิ้นไม้สามชิ้นเป็นสะพาน วาดรูปคนมีอย่างน้อย 2 ส่วน คือส่วนหัวและแขนหรือขา เขียนวงกลม สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมได้ตามแบบ เมื่ออายุ 3,4 และ 5 ปี ตามลำดับ

การสื่อความหมายและภา เข้าใจความหมายของคำถามมากขึ้น เล่าเรื่องได้ นับของได้ถึง 3-5 ชิ้น ถาม “ทำไม” เมื่อไร” นับ 1 ถึง 10 โดยท่องจำ

อารมณ์และสังคม ควบคุมการถ่ายอุจจาระได้ดี แยกจากมารดาได้ ไม่ร้องช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวัน ควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้ ส่วนใหญ่ไม่ปัสสาวะรดที่นอนหลังอายุ 4 ปี ปรับตัวได้รับกฎระเบียบ เล่นสมมติและมีจินตนาการ

การตรวจสุขภาพและรับวัคซีน

พาไปตรวจสุขภาพ รับคำแนะนำการเลี้ยงดู และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นระยะ

อายุ 3 ปี      ตรวจสุขภาพ ติดตามการเติบโตและพัฒนาการ

อายุ 4 ปี      วัคซีนป้องกันโปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก(อาจมีไข้ได้) วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและคางทูม (ถ้ายังไม่เคยได้)

อายุ 5 ปี      วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี(กระตุ้น)

อายุ 6 ปี      ตรวจสุขภาพ ติดตามการเติบโตและพัฒนาการ

ข้อเสนอแนะ

1.  ให้เด็กเล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนและฝึกหัดแก้ไขความขัดแย้ง โดยมีผู้ใหญ่ดูแลห่าง ๆ และช่วยยามจำเป็นเท่านั้น

2.  ดูแลให้เด็กมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ตามกฎของโรงเรียนและระเบียบในครอบครัว

3.  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยงานบ้าน ฝึกการช่วยตนเองและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

4.  ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องไฟฟ้า อุบัติเหตุทางถนน ควรสอนกฎจราจรง่าย ๆ แก่เด็ก สอนว่ายน้ำ และฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเล่นสมมติ

5.  ฝึกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั่วไป พฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง ไม่กินจุบจิบ ไม่กินของหวานและมันเกินไป

6.  เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูก ควรพิจารณาเรื่องการเดินทาง ความปลอดภัย และครูที่มีเมตตาเข้าใจเด็กในวัยนี้มากกว่าที่จะเร่งเรียน

7.  พูดคุยตอบคำถามของเด็กด้วยความเต็มใจ ชักชวนให้เด็กดูรูปภาพ อ่านหนังสือ และเล่านิทานให้เด็กฟัง

8.  บันทึกน้ำหนัก ความยาว และพัฒนาการของเด็กลงในสมุดสุขภาพและนำติดตัวไปเมื่อพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพครั้งต่อไป

เรียบเรียงโดย

พ.ญ.นิตยา  คชภักดี หน่วยพัฒนาการเด็ก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments