ความสำคัญของชีวิตสมรสของพ่อแม่ที่ส่งผลต่อลูก ๆ

author   October 1, 2013   Comments Off on ความสำคัญของชีวิตสมรสของพ่อแม่ที่ส่งผลต่อลูก ๆ

child

ให้ความสำคัญกับชีวิตสมรสก่อนอื่น
พ่อแม่บางคนให้ความสำคัญกับลูกๆ เป็นอันดับแรกในชีวิต เขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับลูกๆ เขาแสวงหาความอิ่มใจ ความสุขใจจากลูกๆ
ในกรณีเช่นนี้ชีวิตสมรสกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับสองเท่านั้น คำสัญญาเมื่อวันแต่งงานในอันที่จะมี จะรัก จะซื่อสัตย์และทะนุถนอมซึ่งกันและกันได้เปลี่ยนความหมายกลายเป็นจะมีจะรัก จะซื่อสัตย์ และจะทะนุถนอมลูกๆ เสียแล้ว
ว่าตามหลักเหตุผลแล้วก็ดูน่าจะเป็นว่าการให้ความรักกับลูกมากๆ ย่อมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่ลูก เพราะว่ามันแสดงว่าลูกสำคัญต่อคุณอย่างไร  แต่ความเชื่อดังกล่าวผิด มันแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จและความรักของเขานั้นมีความสำคัญต่อคุณอย่างไรต่างหาก  ซึ่งสองอย่างนี้แตกต่างกันคนละโลก อย่างแรกเน้นที่ตัวเด็ก อย่างหลังเน้นที่ตัวคุณ
ทางแก้ปัญหาก็คือต้องจัดสิ่งที่ควรอยู่อันดับแรกมาอยู่อันดับแรกใหม่ สามีภรรยาต้องการความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมากก่อน ถ้าคุณให้ความสำคัญกับลูกมากในช่วงที่ครอบครัวขยาย ทุกๆ คนก็จะรู้สึกถูกกดดันไม่ว่าจะเป็นคุณ คู่สมรส และลูกของคุณ
เด็กๆ จำต้องเป็นอิสระจากพันธนาการที่หนักอึ้งเช่นนั้น ในที่สุดเขาก็ต้องโบยบินจากรังไป ถ้าคุณได้ให้ความสัมพันธ์กับคู่สมรสมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างถูกต้องแล้ว เด็กย่อมมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ออกไปสร้างครอบครัวของเขาเอง และเมื่อถึงเวลาที่ลูกไปแล้ว ถ้าคุณจัดสภาพชีวิตสมรสของคุณไว้อย่างถูกต้อง คุณย่อมพร้อมที่จะปรับสภาพเมื่อคุณขาดลูกๆ ได้อย่างดี
ให้ความสำคัญกับคู่สมรสของคุณก่อนอื่น ลูกๆ ก็สำคัญยิ่งในชีวิต แต่รองจากคู่สมรสของคุณ การยึดถือแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว และช่วยให้ลูกของคุณเคารพตนเอง
ในสภาพเช่นนี้ลูกๆ ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเพื่อพ่อแม่ แต่เพื่อตัวของเขาเอง
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments