ความสำคัญของของเล่น

author   May 14, 2014   Comments Off on ความสำคัญของของเล่น

ของเล่นเด็ก
ถาม ลูกชายอายุ ๔ ขวบของเราทำของเล่นหายหรือเสียอยู่เสมอ ดิฉัน อยากทราบว่าการที่ดิฉันพยายามแก้ไขสถานการณ์นี้ จะมีประโยชน์ อะไรหรือไม่ รวมความแล้วของเล่นมีความสำคัญขนาดนั้นจริงหรือ ?

ตอบ การเล่นคือส่วนสำคัญของประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กเล็ก การจัดหาของเล่นที่กระตุ้นและช่วยพัฒนาทักษะที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นั้นมีความสำคัญ ของเล่นแบบนั้นเป็นเครื่องมือที่ควรจะใช้ให้ถูกต้องและที่สำคัญก็คือเด็กจะต้องรู้จักดูแลข้าวของของตนและรู้ว่าตนมีความรับผิดชอบในการรู้ว่าสิ่งใดอยู่ที่ไหน

ในบางกรณีลูกของคุณอาจจะทำของเล่นเสีย หรือหายเพราะมันไม่ได้กระตุ้นอะไรเขาเลยหรืออาจจะทำขึ้นมาอย่างไม่ได้เรื่องจนเด็กหมดความสนใจไปเอง จงพยายามให้สุดความสามารถของคุณในอันที่จะหาของเล่นที่มีประโยชน์และทนทานให้แก ใช้คำพูดและแสดงตัวอย่างให้แกรู้วิธีใช้และดูแลของเล่นเหล่านั้น การทำเช่นนี้น่าจะช่วยในการสอนบทเรียนที่เป็นพัฒนาการที่สำคัญนี้ให้แกได้เป็นอันมาก

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments