ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก

author   December 22, 2011   Comments Off on ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก

สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญมากสำหรับความสัมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก คือ การยอมรับ ความรัก และความเอ็นดูสงสาร ความรู้สึกเหล่านี้จะกล่อมเกลาให้ลูกยอมรับคนอื่น และรู้จักมีน้ำใจไมตรีกับผู้อื่นต่อไปในอนาคต

การยอมรับของพ่อแม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ มีคนสนใจรักใคร่เอ็นดู เป็นความรู้สึกที่ดี เป็นรางวัลเวลาที่เขาทำความดี หรือปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางที่ดี การยอมรับและความรักใคร่เอ็นดูเป็นตัวถ่วงดุลกับความโลภ ความก้าวร้าว และความคิดในทางทำลาย เด็กที่พ่อแม่ยอมรับและรักใคร่เอ็นดู จึงมีแต่ความคิดในทางที่ดี

ลูกจำเป็นต้องมีความรู้สึกว่า พ่อแม่ยอมรับเขาในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า พ่อแม่จะต้องส่งเสริมความประพฤติทุกอย่างของเขาในทุกสภาวะ เพียงแต่ลูกควรได้รับความรู้สึกว่า พ่อแม่ยอมรับเขาเป็นลูก และจะยอมรับว่าเป็นลูกต่อไป ไม่ว่าเขาจะมีความประพฤติอย่างไร

การยอมรับก็คือ ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับการถูกปฏิเสธ การไม่นำพาหรือไม่สนใจไยดี

เด็กบางคนรู้สึกว่าคุณไม่ยอมรับเขา ในตอนที่คุณทิ้งเขาไว้ที่บ้าน เพื่อไปคลอดน้องคนใหม่ที่โรงพยาบาล และกลับมาพร้อมกับน้องคนใหม่ที่เขาไม่รู้จัก เท่ากับคุณปฏิเสธเขา และหันไปยอมรับน้องคนใหม่ ซึ่งเข้ามาแทนที่เขา และเขาไม่มีความหมายสำหรับคุณอีกต่อไป

สิ่งหนึ่งที่ควรระวังก็คืออารมณ์โกรธของคุณ ในขณะที่คุณโกรธและด่าตีลูกนั้น ลูกจะรู้สึกว่าคุณไม่ยอมรับเขา คุณไม่เห็นความสำคัญของเขาอีกต่อไป

สิ่งที่ควรทำก็คือต้องแยกแยะความโกรธกับการยอมรับออกจากกันเวลาโกรธ คุณไม่ควรดุด่าลูกทันที ควรรอให้หายโกรธเสียก่อน แล้วค่อยบอกกับลูกว่า การที่เขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ คุณไม่พอใจ และรู้สึกโกรธเขามาก พร้อมกับบอกว่าอย่าได้ทำเช่นนั้นอีก

สำหรับลูกที่อยู่ในวัยรุ่น การทำให้เขารู้สึกว่าคุณยอมรับเขา ก็มีความสำคัญเหมือนกัน แม้เขาจะโตมากแล้ว เป็นอิสระมากขึ้น เป็นตัวของตัวเองและมีความประพฤติหลายอย่างที่คุณยอมรับไม่ได้ก็ตามที  การไม่นำพาหรือไม่สนใจไยดีหรือไม่ยอมรับลูกที่เป็นวัยรุ่น อาจทำให้เขาหันไปแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นที่อยู่นอกบ้าน  อาจเป็นกลุ่มอันธพาล หรือกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางสังคม เข้าไปมั่วสุมทำสิ่งที่ผิดๆ ก็ได้ หรืออาจกลายเป็นเด็กเก็บตัว ไม่ยอมคบใครไปเลยก็ได้เหมือนกัน คุณต้องไม่ลืมว่า ถึงแม้คุณจะไม่ชอบทรงผม แบบเสื้อกวนๆของเขา รสนิยมการฟังเพลงที่แตกต่างจากคุณ หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกัน แต่คุณยังพึงควรยอมรับเขาในฐานะลูกคนหนึ่ง และเป็นบุคคลคนหนึ่งอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments