ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ส่งผลต่อความรู้สึกลูก

author   October 1, 2013   Comments Off on ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ส่งผลต่อความรู้สึกลูก

แน่นอนว่าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหา คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะเถียงหรือด่าทอกันต่อหน้าลูก เพราะความสัมพันธ์ของพ่อแม่ ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของลูก ทั้งเรื่องความภูมิใจในตัวเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง วันนี้เรามีเทคนิคการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อแม่มาฝากค่ะ

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อแม่

child
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กที่มีต่อตัวเอง เนื่องจาก
๑. ครอบครัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลของเด็ก จักรวาลของเด็กดำรงอยู่ได้เพราะพ่อและแม่ ถ้าพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือปฏิบัติต่อกันอย่างขาดความรัก เด็กจะเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของตนในโลกนี้
๒. บ่อยครั้งที่ลูกรู้สึกถูกตำหนิเวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งตนเองเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ต้องมีปากเสียงกัน สภาพเช่นนี้ทำให้ลูกรู้สึกว่าตนมีคุณค่าน้อยลงเนื่องจากเป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบสุขในบ้าน
๓. เด็กเรียนจากแบบอย่าง เมื่อลูกเห็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อกันอย่างปราศจากความรักแล้ว เขาย่อมเลียนแบบการปฏิบัติเช่นนั้นไปปฏิบัติกับผู้อื่นด้วย การเลียนแบบถ่ายทอดเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี และเด็กก็จะไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ย่อมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของลูก เมื่อใดที่พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันแล้ว ความภาคภูมิใจในตนเองของลูกย่อมถูกทำลาย
ออกจะเป็นเรื่องไม่ตั้งอยู่บนความจริงไปหน่อยถ้าจะหวังว่าพ่อแม่ทุกรายจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้ากันได้ดีตลอดเวลา แม้ว่าพ่อแม่จะรู้ว่าความภาคภูมิใจของลูกอยู่ในสถานะที่หมิ่นเหม่เพียงใดเมื่อพ่อแม่มีปากเสียงกัน แต่เขาก็มักจะทำ
ต่อไปนี้คือข้อเตือนใจสามประการ
ประการแรก พยายามใช้ถ้อยคำที่ดี ไม่หยาบคายต่อกัน เวลามีปากเสียง แน่นอนเมื่อคุณมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกัน คำพูดดีๆ หวานๆ ย่อมไม่ปรากฎ แต่ขอให้พยายามทำตัวเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้ อย่าปล่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไป
ประการที่สอง เมื่อคุณทะเลาะเบาะแว้งกันขอให้พยายามจับประเด็นไว้ (แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก) ในการพูดเฉพาะประเด็นในเวลานั้น อย่าใช้เรื่องที่คุณกำลังมีปัญหาเป็นกระดานกระโดดไปสู่การโจมตีซึ่งกันและกันในเรื่องอื่นๆ
ประการสุดท้าย พยายามอย่ามีปากเสียงกันต่อหน้าลูก แน่นอนคุณย่อมมีความเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาต่อหน้าลูกได้ แต่พยายามแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจัดการได้ถูกต้อง
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments