วิธีการสอนให้เด็กรู้จักความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ

author   October 1, 2013   Comments Off on วิธีการสอนให้เด็กรู้จักความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ

child
ความร่วมมือเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จในชีวิต ผู้ที่อยู่คนเดียว ทำทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวมาตลอดจะไม่มีความไว้วางใจในการร่วมทำงานกับผู้อื่น ผลลัพธ์ก็คือเขาจะรู้สึกไม่มั่นคง แม้ว่าเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากเท่าใดก็ตาม เขาไม่อาจพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ส่วนลึกภายในแล้วเขาคือผู้ล้มเหลว
เด็กที่เรียนรู้ ในการร่วมมือกับผู้อื่นจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น  เขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ในสังคมร่วมกับผู้อื่น เขาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง
ถ้าพ่อแม่ต้องการสอนเรื่องความร่วมมือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ก่อน  คุณร่วมมือกับสามีหรือภรรยาของคุณหรือไม่ หรือว่าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ลูกๆ กำลังศึกษาคุณเป็นแบบอย่าง
ให้ความร่วมมือกับลูกของคุณด้วยการดูซิว่าเขากำลังพยายามทำสิ่งใดให้สำเร็จอยู่หรือเปล่า?  คุณเข้ากับลูกได้ดีหรือเปล่า? สำรวจดูว่าสิ่งที่ลูกกำลังทำขัดต่อความประสงค์ของคุณหรือไม่? เริ่มต้นทำร่วมกันเพื่อว่าทั้งคุณและลูกจะได้ประสบความสำเร็จทั้งสองคน
เมื่อใดที่ลูกๆ ของคุณร่วมมือทำงานกับผู้อื่น จงชมเชยพวกเขาด้วยการสื่อความหมายเน้นที่ตัวคุณ “แม่ชอบใจการที่ลูกกับบ็อบบี้ช่วยกันทำความสะอาดห้อง ลูกช่วยกันอย่างนี้ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น”
การอบรมเทศนาไม่ช่วยให้ดีขึ้น แต่การเป็นแบบอย่าง การฝึกฝน และการชมเชย จะช่วยให้ลูกๆ ของคุณค่อยๆ พัฒนาการร่วมมือกับผู้อื่น
ผลที่ได้ในเรื่องนี้คุ้มค่านัก เรื่องต่างๆ ภายในบ้านจะเรียบร้อยขึ้น เด็กๆ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมากพอที่จะร่วมมือกับผู้อื่นเมื่อออกจากสังคมภายในบ้านสู่โลกกว้าง
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments