ความรู้สึกผิดของเด็ก

author   December 20, 2011   Comments Off on ความรู้สึกผิดของเด็ก

เด็กที่มีความละอายแก่ใจเมื่อทำผิด จะปรับตัวใหม่ได้ในครั้งต่อไป คุณเชื่อเถอะว่าการกลัวบาปหรือไม่กล้าทำสิ่งที่ผิดๆ เพราะเกิดความรู้สึกละอายแก่ใจตัวเอง ย่อมดีกว่าเด็กที่ไม่รู้สึกผิดต่อสิ่งใดๆ เลย แต่การกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกผิดตลอดเวลา แบบไม่มีเหตุผล ก็เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเหมือนกัน

ความรู้สึกผิดเป็นสำนึกที่ดีในชีวิตของคนเรา มันช่วยตะล่อมให้เรามีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

เวลาที่เราทำตัวไม่ดี ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือทำสิ่งที่เสียหาย ความรู้สึกผิดจะมีผลให้เราประเมินพฤติกรรมของตัวเองเสียใหม่ และทำตัวในทางที่ดีขึ้น รู้จักเกรงใจคนอื่น หรือใจกว้างมากขึ้นในครั้งต่อไป

การที่พ่อแม่สอนให้ลูกรู้ตัวว่าผิด เมื่อลูกกระทำความผิด เป็นเรื่องที่ดี เด็กควรรับรู้ความจริงว่าการกระทำของเขานั้น มีผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วย ถ้าพ่อแม่ไม่แสดงความรู้สึกที่มีต่อการกระทำของลูกให้เขารู้เสียเลย  ลูกย่อมคิดไปว่าพ่อแม่ไม่สนใจเขา และยิ่งกว่านั้น ลูกก็จะขาดบรรทัดฐานความประพฤติที่ดี หรือไม่รู้ค่านิยมที่จะควรถือเอาเป็นแบบอย่าง

ในทางตรงกันข้าม พ่อแม่ที่พยายามควบคุมลูก ด้วยการใช้สำนึกผิดชอบชั่วดีของเขาเป็นเครื่องมือ แกล้งกระตุ้นให้เขารู้สึกผิดในทางที่ไม่ยุติธรรมก็ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้อง  หากคุณใช้วิธีนี้เพื่อให้ลูกทำตามใจคุณ ลูกก็อาจทำตามใจคุณเป็นครั้งคราว  แต่เขาก็จะโกรธวิธีการเล่นไม่ซื่อของคุณนี้ ซึ่งแกมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเช่นนั้น เด็กไม่ควรมีชีวิตอยู่กับความคิดที่ว่า เขาจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกหรือความต้องการของพ่อแม่ทุกประการ  มันไม่ยุติธรรมและอาจสร้างผลเสียหายต่อชีวิตของลูกได้ ยามใดที่คุณโกรธ ไม่พอใจ หรือกลุ้มใจนานๆ คุณควรบอกให้เขาเข้าใจว่า เขาไม่ใช่สาเหตุของอารมณ์ไม่ดีของคุณ ในกรณีที่เขาไม่ได้เป็นสาเหตุจริงๆ ลูกจะได้สบายใจ

สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ก็คือ  เด็กบางคนก่อความเดือดร้อนเสียหายบ่อยๆ เพราะมีเจตนาจะเรียกร้องความสนใจ ถ้าเป็นเช่นนี้ คุณต้องหันมาสำรวจตัวเอง  ว่าไม่ยอมรับลูกหรือไม่ให้ความสนใจอย่างที่ลูกต้องการหรือเปล่า หรือธรรมดาแล้วคุณเฉยเมยกับลูก แต่จะให้ความสนใจเมื่อลูกก่อเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเท่านั้น

มันไม่ผิดอะไรเลย หากคุณจะบอกให้ลูกรู้เวลาที่เขาทำให้คุณไม่สบายใจ เวลาลูกทำผิด คุณก็ควรบอกให้เขารู้ว่าคุณไม่ชอบให้เขาทำเช่นนั้น คุณยอมรับไม่ได้ แต่ขณะเดียวกัน เวลาลูกทำความดี คุณก็ต้องบอกให้เขารู้เช่นกัน ว่าคุณชื่นชม มีความสุข และภาคภูมิใจในความสำเร็จของเขา ในความร่วมมือของเขา ฯลฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments