ความผิดปกติในปากของเด็กทารก

author   January 26, 2012   Comments Off on ความผิดปกติในปากของเด็กทารก

ลิ้นเป็นฝ้า

การที่ลิ้นเด็กเป็นฝ้าขาวจาง ๆ โดยที่ไม่มีอาการอย่างใดอาจเกิดจากคราบนมเกาะ ถ้าให้เด็กดูดนํ้าล้างปากเพียงเล็กน้อยหลังกินนมทุกครั้งก็อาจล้างออกไปได้

ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม หรือเยื่อบุในปากส่วนใดส่วนหนึ่งมีแผ่นหรือคราบสีขาวเกาะ

ดูเผิน ๆ ลักษณะที่กล่าวจะคล้ายกับคราบนมแต่จะเกาะแน่น เมื่อลองใช้สำลีพันปลายไม้ที่สะอาดเช็ดจะไม่หายไป บางครั้งจะเห็นบริเวณรอบ ๆ แดงเล็กน้อย เด็กมักเจ็บหรือ ไม่ใคร่ยอมดูดนม

คราบนี้คือการอักเสบของเชื้อราชนิดหนึ่ง โดยติดจากสิ่งที่เด็กดูดหรืออม เช่นหัวนม นิ้วมือ ของเล่น

การใช้ยาทาจะช่วยให้คราบราจางหายไปในระยะเวลาไม่กี่วัน แต่ถ้าเด็กยังเป็นอยู่นานๆ ก็แสดงว่าอาจมีสาเหตุอื่น เช่นการที่กินยาปฏิชีวนะบางชนิดนาน ๆ หรือหัวนม ของเล่นไม่สะอาด และเด็กยังรับเชื้อราอยู่เรื่อย ๆ

“ถุงลิง,, มีจริงหรือ

มีมารดาบางคนมาเล่าให้ฟังว่า ลูกผอม ไม่ใคร่กินอาหารหรือไม่แข็งแรง และด้วย การแนะนำของญาติหรือเพื่อนบ้านได้พาเด็กไปให้คนที่ตั้งตัวเป็นผู้รักษาโรคใช้ขอเล็ก ๆ เกี่ยว เอาไขมันที่กระพุงแก้มที่เรียกกันว่า “ถุงลิง” ออกเพราะเชื่อ

ว่าเป็นสาเหตุ ทั้งนี้เป็นความเชื่อที่ผิดและหาเหตุผลใด ๆ อธิบายไม่ได้ทั้งสิ้น

น่าสงสารลูกอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำนี้ ทั้งยังอาจเกิดมีการ อักเสบจากความสกปรกของเครื่องมือขึ้นภายหลังได้

เม็ดขาวเล็ก ๆ คล้ายเม็ดสาคูที่เหงือก คืออะไร

ส่วนใหญ่เป็นเม็ดที่เกิดจากต่อมเมือกมีการอุดตัน จะไม่มีอันตรายอย่างใด และ จะหายไปได้เอง

ขอสำคัญคือต้องแยกจากฝีที่เหงือก ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันได้ ถ้าไม่แน่ใจควรให้แพทย์ได้ช่วยดูด้วย

ลิ้นติด (tongue tie)

เด็กบางคนเส้นเยื่อที่ควรยึดติดใต้ลิ้นมาติดที่ปลายลิ้นแทน มารดามักเกรงว่าจะทำให้เด็กพูดไม่ชัด ปัญหาเช่นนี้จริง ๆ แล้วมักจะไม่เกิดนอกจากว่าเยื่อนี้จะมีช่วงสั้นและติดแน่น มาก ซึ่งอาจทำให้เด็กเคลื่อนไหวลิ้นไม่สะดวก เป็นอุปสรรคต่อการดูดนมได้ ในรายเช่นนี้อาจ ช่วยได้ด้วยการให้ศัลยแพทย์ขลิบตัดเยื่อที่ยึดนี้ซึ่งไม่มีอันตรายอย่างใด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments