ความผิดปกติของระบบประสาท

author   December 21, 2011   Comments Off on ความผิดปกติของระบบประสาท

ระบบประสาทประกอบด้วยสมองและเส้นประสาททุกเส้นที่เชื่อมโยงต่อกับสมอง  พฤติกรรมที่ผิดปกติมักจะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบประสาท  ซึ่งบางครั้งการตรวจร่างกายธรรมดาอาจมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติ  สาเหตุที่ทำให้ระบบประสาททำงานบกพร่องมีหลายประการ

ระบบประสาททำงานบกพร่องหรือบางส่วนไม่ทำงาน อาจเป็นเพราะสมองหรือไขสันหลังได้รับความกระทบกระเทือน หรือเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าไปอยู่ในสมอง หรือเป็นเพราะส่วนผสมของสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลกัน พิษจากสารตะกั่ว การขาดอาหาร การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง หรือสาเหตุซับซ้อนอื่นๆ ในระหว่างเด็กคลอด ฯลฯ

ถ้าเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมมากๆ เช่นเอาแต่โมโหหงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง หรือลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่สุข ไม่มีสมาธิที่จะทำอะไรได้นานๆ อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันของเด็ก หรืออาจเกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทก็ได้ ต้องให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง

เหตุที่ต้องตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง ก็เพราะวิธีการบำบัดรักษาความผิดปกติของพฤติกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาทางระบบประสาท ย่อมแตกต่างจากวิธีการรักษาปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

เด็กที่มีพฤติกรรมผิดปกติเพราะศูนย์รวมของระบบประสาทบางอย่างไม่ทำงาน  นอกจากจะมีปัญหาทางร่างกายแล้ว ยังมักมีปัญหาทางจิตใจเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การที่เด็กเรียนหนังสือไม่ได้ผล หรือเรียนช้ากว่าคนอื่น อาจทำให้เพื่อนๆล้อเลียน หัวเราะเยาะ หรือไม่สนใจเขา ซึ่งจะยิ่งทำให้เขาเรียนอ่อนลงไปอีก เด็กจะมีความรู้สึกไม่มั่นคง รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย

จิตแพทย์อาจรักษาแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจได้ โดยไม่จำเป็นต้องขจัดปัญหาทางร่างกายที่เป็นสาเหตุอย่างแท้จริง แต่ทางที่ดีที่สุดแล้ว การบำบัดรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป จะได้ผลมากกว่า

เด็กที่มีระบบประสาทบกพร่อง ไม่มีสมาธิในการทำอะไรสักอย่างหรืออยู่ไม่สุขตลอดเวลา อาจรักษาได้ด้วยยา การบำบัดรักษาทางด้านจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจช่วยได้

สิ่งที่เป็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือ เด็กที่มีระบบประสาทผิดปกติ หรือสมองได้รับความกระทบกระเทือน ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาทางด้านจิตใจเสมอไปหรือเกิดมีข้อจำกัดทางสติปัญญาความฉลาด เด็กบางคนมีสติปัญญาดีด้วยซ้ำ บางคนก็มีความสุขและปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี  บางคนรู้จักแก้ปัญหาทางร่างกายเช่นเดียวกับคนที่พิการทางร่างกาย  รู้จักหาสิ่งอื่นมาชดเชยข้อด้อยของตัวเอง ซึ่งเด็กจะปรับตัวได้ดีมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการผิดปกติทางระบบประสาท ว่าอยู่ในระดับไหน

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณมีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือไม่ อาการที่ส่อให้เห็นไม่ชัดเจนนัก ในวัยเด็กช่วงอายุสี่ถึงหกเดือน เด็กอาจร้องไห้เสียงแปลกๆ ไม่สบตาใคร กล้ามเนื้อไม่มั่นคงแข็งแรง เหล่านี้อาจมีปัญหาทางพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากปัญหาทางร่างกายก็ได้

หากคุณสงสัยว่าลูกของคุณโตช้า หรือมีพัฒนาการเชื่องช้า และอาจจะมีปัญหาทางการเรียนรู้นั้น อย่างแรกที่คุณควรทำก็คือ ใจเย็น ไม่ควรเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน กำหนดเวลาของการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนก็แตกต่างกันด้วย ถ้าสงสัยว่าลูกโตช้าผิดปกติหรือไม่ ควรถามกุมารแพทย์ เพื่อให้ได้คำตอบจากผู้รู้ที่แท้จริง ไม่ใช่เดาสุ่มหรือด่วนสรุปกันไปเอง

ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมของเด็กที่เรียนหนังสืออ่อน มักจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้ เด็กบางคนอาจสนใจอะไรได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ มีสมาธิได้ยาก อ่านหรือเขียนไม่ค่อยคล่อง เด็กบางคนหัวแข็ง กระด้างกระเดื่อง ชอบขัดคำสั่งของครู พฤติกรรมอันผิดปกติของเด็กนี้ อาจเนื่องมาจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนเล็กๆ น้อยๆก็ได้ ถ้าไม่รู้สาเหตุและบำบัดรักษาเสียก่อน ความบกพร่องในสมองอาจนำไปสู่ปัญหาทางด้านจิตใจถึงขั้นร้ายแรงในภายหลัง

บางครั้ง พฤติกรรมผิดปกติของเด็กอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกให้เรารู้ว่าเด็กเป็นโรคเนื้องอกในสมองก็ได้ อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้วิงเวียน เดินเซไปเซมา หรืออาเจียน รวมทั้งกล้ามเนื้อไม่ทำงาน ล้วนเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าอาจเป็นโรคเนื้องอกในสมองได้ทั้งนั้น คำอธิบายทางด้านจิตวิทยายังไม่เพียงพอ ควรให้แพทย์ทางประสาทตรวจสอบวินิจฉัยออกมาด้วย สัญญาณอีกอย่างหนึ่งของระบบประสาทที่ผิดปกติก็คือ การชักและหมดสติเป็นลมไม่รู้สึกตัว อย่างนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์ทางประสาทวิทยาด้วยเช่นกัน

พ่อแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์ทางประสาทวิทยา แทนที่จะพยายามรักษาเอาเอง บางคนอาจคิดว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรเลย และไม่ยอมรับความผิดปกติทางระบบประสาทของลูก แต่ถ้ามีปัญหาร้ายแรงที่น่าวิตก หรือแม้เพียงสงสัย ก็ควรพาลูกไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรครักษาดีกว่า อย่าปล่อยทิ้งไว้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments