แรงผลักดันของเด็กวัยรุ่นที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งตลอดไป

author   May 15, 2014   Comments Off on แรงผลักดันของเด็กวัยรุ่นที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งตลอดไป

ความสำเร็จของลูก
ถาม ลูกชายวัย ๑๓ ขวบของดิฉันเอาจริงเอาจังกับทุกๆ เรื่อง สำหรับเขารู้สึกว่ามันสำคัญเหลือเกินที่จะต้องเป็นเยี่ยมในทุกสิ่งที่เขาทำ ตั้งแต่การเรียนหนังสือไปจนถึงการกีฬาและถ้าเขาพลาดที่จะสอบได้คะแนนสูงสุดหรือแข่งกีฬาให้เยี่ยมเป็นเลิศ เขาจะมีความรู้สึกขัดเคืองใจและเจ็บใจ ไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเลย แน่นอนที่เราภูมิใจในตัวของเขามากแต่ก็วิตกกังวลเช่นกัน ทำไมเขาจึงต้องพยายามอย่างเหลือเกินที่จะพิสูจน์ตนเอง ?

ตอบ ถ้าจะว่าไปแล้วลูกชายของคุณก็กำลังเอาจริงเอาจังในการทำในสิ่งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความนิยมชมชอบ เขามีความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบอย่างจริงจัง และมีแรงผลักดันที่จะทำให้สำเร็จอยู่ในตัวมาก เขาคงคาดความรู้สึกเห็นดีเห็นงามของคุณในความเอาจริงเอาจังของเขาและความขยันขันแข็งของเขาด้วย ปัญหาก็คือเขาทำสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกกดดันและเขาเพียงแต่ก้าวไกลเกินไปในความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง

ผมเชื่อว่าลูกชายของคุณอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ โดยเอาความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำไปผูกพันกับการให้ได้มาซึ่งความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่ของตน พฤติกรรมที่เอาจริงเอาจังและความคับข้องใจจากการที่ทำอะไรไม่ได้ด่ที่สุด เป็นผลมาจากความคิดที่อยู่ลึกในใจของตนเองที่ว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ “ดี ที่สุด” แล้วมันก็เท่าๆ กับการสูญเสียความภาคภูมิใจและการสนับสนุนจากพ่อแม่เลยทีเดียว

เป็นการยากที่พ่อแม่ทั้งหลายจะกระตุ้นให้พวกลูกๆ ทุ่มเทกายใจไม่ว่าทั้งการเรียน การเล่นและให้ความชมเชยในเมื่อลูกๆ ทำสำเร็จลงไป ขณะเดียวกันการที่พ่อแม่ทำเช่นนั้น มันจะก็ไม่เกาะยึดอยู่ในจิตใจว่าเป็นการยอมรับและการเห็นชอบของพ่อแม่ด้วย คุณจะต้องแสดงให้ลูกชายของคุณทราบไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามว่าแม้คุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเขามากก็ตาม ความรักของคุณที่มีต่อเขานั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ “ผลงาน” ทั้งทางด้านการเรียนหรือการกีฬา บอกให้เขาเข้าใจ ว่าความรักจริงของคุณที่มีต่อเขาไม่ได้กระทบกระเทือนเพราะรางวัลหรือสิ่งที่ได้รับจากภายนอก อย่างไรก็ตามมันก็ดูเหมือนกับว่าความต้องการที่ดกดันอยู่ในใจของเขาที่จะประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือทอดทิ้งนั้น ฝังลึกอยู่ในใจของเขา ซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดเห็นของคุณให้เขาเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็ได้ ผมเชื่อว่าคงจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ที่จะทำให้ลูกชายของคุณได้เข้าใจถึงแรงกดดันที่อยู่ในจิตใจของเขาอยางแท้จริงและทำให้ตัวเขามีความรู้สึกสบายใจ ในแบบที่จะทำให้เขาสนุกสนานไปกับงานของเขา ความสำเร็จของเขา โดยไม่ถือเอาสิ่งเหล่านี้ไปผูกพันใกล้ชิดเป็นเครื่อง วัดความรักของคุณที่มีต่อเขา

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments