ความตายของผู้ที่เด็กรัก

author   February 8, 2012   Comments Off on ความตายของผู้ที่เด็กรัก

เด็กเล็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 8-9 ขวบ ส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนักเกี่ยวกับเรื่องความ ตาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาและการเลี้ยงดู รวมทั้งประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนด้วย

พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะให้ความเข้าใจกับเด็กทีละน้อยเมื่อเด็กโตขึ้น เช่นราว ๆ อายุ 4-5 ขวบ เด็กอาจจะเห็นต้นไม้ตาย สัตว์เล็ก ๆ ตาย ที่ควรพูดคุยกับเด็กถึงความจริงของชีวิต ถ้าพ่อแม่สนใจหลักธรรมะของพุทธศาสนาอยู่บ้าง ที่จะเป็นการง่ายขึ้นที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงการเปลี่ยนของชีวิตว่าเป็นเรื่องธรรมดา

ความตายของผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก ซี่งอาจจะเป็นคนเลี้ยง ญาติ หรือที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อหรือแม่ย่อมทำความกระทบกระเทือนใจให้เด็กมาก ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ อายุ 3-6 ขวบ ที่ไม่ควรจะต้องอธิบายอย่างละเอียดว่าตายอย่างไร หรือความตายคืออะไร เพราะสมองเด็กยังไม่เจริญ พอจะเข้าใจเท่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ได้

ไม่ควรหลอกเด็กว่าผู้นั้นไปต่างจังหวัดหรือไปธุระอื่น แต่ควรบอกว่าเป็นการจากกัน ที่เรียกว่าตายเหมือนกับที่เขาเคยได้ยินมาเรื่องการตาย คือจะไม่พบกันอีก บางคนที่อาจชอบที่จะอธิบายว่าผู้ที่ตายนั้นไปสวรรค์ หรือใช้คำอธิบายง่าย ๆอื่นๆ ถ้าเป็นเด็กโตที่จะเข้าใจและจะ เศร้าโศกเสียใจ ผู้ที่ยังอยู่ที่ควรจะปลอบว่าเด็กจะยังคงได้รับความรักความอบอุ่นเหมือนเดิม

ไม่เป็นการสมควรเลยที่จะพาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 7-8 ขวบ ไปในงานสวดศพหรืองานเผาศพ และที่ไม่สมควรยิ่งกว่านั้นก็คือพาไปดูศพ เพราะจะทำให้เด็กกลัวหรือคิดวิตกกังวลโดยไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ถ้าจำเป็นก็อาจให้ไปงานสวดสัก 1 ครั้ง เช่น ถ้าเป็นการตายของพ่อหรือแม่ และถ้าเลี่ยงได้ให้ไปในเวลากลางวันแทนก็ยิ่งดี เมื่อโตขึ้นเด็กก็อาจมีความจำเกี่ยวกับพ่อแม่อยู่บ้าง เช่นไปถ่ายรูปในงานศพไว้เป็นที่ระลึก เป็นต้น

พ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ควรจะแสดงความโศกเศร้าให้เด็กเห็นบ่อยหรือมากจนเกินไป ควรพยายามเลี้ยงดูเด็กต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ที่สำคัญก็คือไม่ควรโทษผู้ที่จาก ไปว่าทำให้ตนหรือเด็กลำบาก ควรเล่าถึงผู้ที่จากไปให้เด็กฟังเมื่อโตขึ้นแล้ว เพราะเด็กทุกคนจะสร้างภาพพจน์พ่อแม่ของเขาเสมอไม่ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments