ความคิดบูชาวีรบุรุษของเด็ก

author   December 28, 2011   Comments Off on ความคิดบูชาวีรบุรุษของเด็ก

เป็นเรื่องธรรมดามากที่เด็กจะบูชาใครสักคนที่มีชื่อเสียง หรือเก่งกาจสามารถในความคิดของเขาเพราะนั่นเท่ากับเด็กใฝ่ฝัน และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีหรือเก่งเหมือนบุคคลนั้น กระบวนการนี้จะช่วยให้เขาค้นหาลักษณะเฉพาะตัวของเขาเอง…

เด็กที่ยกย่องบูชาคนมีชื่อเสียงสักคนเสมือนหนึ่งเป็นวีรบุรุษของเขา ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สุด เริ่มแรกนั้น เด็กอาจเห็นพ่อแม่เป็นวีรบุรุษ แต่เมื่อออกนอกบ้าน รู้จักเพื่อนมากขึ้น มีประสบการณ์กว้างขึ้น เขาอาจเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดมีวีรบุรุษคนใหม่ในอุดมคติของเขา สิ่งนี้จะทำให้เขาก้าวไปสู่ความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

วีรบุรุษของเด็กอาจจะเป็นนักกีฬา ดารา หรือนักร้องคนโปรด ฯลฯ ปกติแล้ว คนดังเหล่านี้มักจะแสดงให้เห็นความคิดและนิสัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความพอใจและความสุขมาให้ผู้อื่น เมื่อเด็กยกย่องคนเหล่านี้ ก็หมายความว่าเขาต้องการความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และการยอมรับจากสังคมหรือผู้อื่น อยากมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างวีรบุรุษของเขาบ้าง

อย่าไปหัวเราะเยาะหรือดูหมิ่นความใฝ่ฝันของลูก เขากำลังต้องการเป็นคน เข้มแข็งและมีความสามารถพิเศษ คุณควรอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า คนเราแต่ละคน จะให้เหมือนกันไปเสียทุกอย่างนั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก ให้กำลังใจเขา เพื่อกระตุ้น ให้เขาสร้างผลงานดีเด่นขึ้นมาด้วยความสามารถของเขาเอง อย่าไปยุให้ทำสิ่งที่เกินความสามารถของเด็ก สอนให้เขารู้จักมองในสิ่งที่เป็นความจริง ประเมินตัวเอง อย่างตรงไปตรงมา และการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สอดคล้องกับความสามารถอันแท้จริงของเขา

คนเราควรแข่งขันกับตัวเองมากกว่า ไม่ควรคิดแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับใคร อื่น การแข่งขันกับตัวเองก็คือ การพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ที่เคยทำมาแล้วให้ดีขึ้น เรื่อย ๆ นั้นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments