ความก้าวร้าวในตัวเด็ก

author   December 19, 2011   Comments Off on ความก้าวร้าวในตัวเด็ก

ความก้าวร้าวในวัยเด็กเล็ก โดยมากเกิดขึ้นเพราะเด็กยังไม่พัฒนาพอที่จะให้ความร่วมมือกับใครอื่นได้ แต่เด็กโตที่แสดงความก้าวร้าวเกเรนั้น บางครั้งอาจเป็นเพราะเห็นแบบอย่างจากพ่อแม่หรือบุคคลที่ใกล้ชิดมากเกินไป สภาพแวดล้อมเป็นตัวส่งเสริมนิสัยก้าวร้าวในตัวเด็กมากทีเดียว…

เด็กวัยสองสามขวบมักจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเด็กอื่น เพราะวัยนี้ยังไม่โตพอที่จะเล่นร่วมกับคนอื่นอย่าง “สร้างสรรค์” ชอบที่จะเล่นคนเดียว แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมากกว่า เอาแต่ใจตัวเอง มักแย่งเอาของที่ตัวเองอยากได้มาเป็นของตัว เด็กวัยนี้ยังหยาบกระด้างอยู่มากทีเดียว

พวกเขาแสดงความก้าวร้าวได้โดยไมรู้สึกผิดแม้แต่น้อย แต่ก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใด เพราะเขายังไมประสีประสาต่อสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเอง เมื่อลูกแสดงตัวก้าวร้าวออกมา สิ่งแรกที่ควรทำคือ แสดงให้เขาเห็นว่า

คุณโกรธหรือไม่พอใจพฤติกรรมแบบนั้น และถ้าเด็กกำลังจะก่อให้เกิดความเสียหายหนักขึ้นไปอีก ก็รีบให้เขาเลิกเล่นทันที

การใช้เหตุผลกับเด็กอายุสองสามขวบ และการอธิบายให้เขาเข้าใจ ความหมายของคำว่าความก้าวร้าวนั้น เป็นไปไม่ได้

เขาจะตอบสนองตามอารมณ์ของคุณมากกว่าการที่จะฟังคุณอธิบาย ว่าความก้าวร้าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ คุณต้องแสดงให้ลูกเห็นอย่างชัดเจนด้วยสีหน้า และนํ้าเสัยงว่า คุณไมชอบที่เขาก้าวร้าว และนิสัยก้าวร้าวอย่างนั้นเป็นสิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้ หากไม่ทำเช่นนั้นแล้ว ลูกของคุณจะไม่มีวันพัฒนาทัศนคติ ของการรู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นมาได้เลย

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณต้องกำหนดขอบเขตไว้เลยว่าพฤติกรรมใดเปีนสิ่งที่สังคมยอมรับ และพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับ แล้วก็ตอกยํ้าให้ลูกรู้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เตรียมใจไว้ด้วยว่า บางครั้งลูกอาจเฉยเมย ไมสนใจคำแนะนำสั่งสอนของคุณ คุณต้องทำใจหนักแน่น ทำตัวสม่ำเสมอ คอยสั่งสอนตักเตือนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และเตือนให้ลูกรู้ว่า ถ้าเขายังขืนทำสิ่งที่คุณห้ามไว้อีกล่ะก้อ เขาจะถูกลงโทษ

ถ้าการลงโทษของคุณไม่หนักเกินไป แต่สมควรด้วยเหตุและผล และครอบครัวมีความรักความอบอุ่นดีแล้วล่ะก้อ เด็กจะรับเอาค่านิยมของคุณไป ใช้ในชีวิตของเขา และเริ่มควบคุมตัวเองได้มากขึ้น

ส่วนใหญ่แล้ว ความก้าวร้าวมีสาเหตุมาจากความคับข้องใจ ความกดดัน ในครอบครัว พ่อแม่ที่เข้มงวดเกินไป ตั้งข้อห้ามหยุมหยิมเกินไปจนลูกอึดอัดไปหมด ลูกก็อาจไม่สบายใจ ไม่พอใจมากขึ้นทุกที จนกลายเปีนโกรธจัดและมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนอื่นเพื่อระบายอารมณ์อัดอั้นนั้นกับเด็กอื่น ๆ หรือสังคมทั่วไป

สิ่งที่สำคัญก็คือ เด็กจะต้องมีโอกาสได้ระบายความอึดอัดคับข้องใจออกมาบ้าง การระบายอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ก้าวร้าวนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่สังคมยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความเครียดที่เก็บสะสมมากขึ้น ๆ นั้นระเบิดออกมาอย่างไร้การควบคุม จนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่น ๆ ในสังคมหากเด็กได้รับการส่งเสริมให้ระบายความโกรธออกมาเป็นคำพูด โอกาสที่เขาจะก้าวร้าวในทางเสียหาย ย่อมจะลดน้อยลงไปทันที

บางครั้ง ความก้าวร้าวในวัยเด็กนั้น เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากพ่อแม่ที่ก้าวร้าวมากเกินไป ลูกเลยจดจำเป็นแบบอย่าง อาทิเช่น พ่อแม่บางคนอาจสอนให้ลูก “สู้ให้ถืงที่ลุด” แทนที่จะบอกให้เขา “พูดกันให้รู้เรื่อง” เมื่อเด็กทะเลาะกันพ่อแม่บางคนกลับยุให้ลูกชกต่อยกันให้รู้แล้วรู้รอดไป แทนที่จะห้ามปรามและยุติความขัดแย้งด้วยการพูดจา อย่างนี้ก็มีแต่ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนก้าวร้าว

ทางที่ดีที่สุด น่าจะส่งเสริมให้ลูกรู้จักพูดออกมา ระบายความอัดอั้นนั้น เป็นคำพูด เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ การ พูดจากันทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ความก้าวร้าวก็จะลดน้อยลงไปด้วย บางครั้ง เด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง มักจะต่อยตีกันก่อนที่จะทันคิดใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน คุณควรแนะนำให้เขาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเอง ด้วยการนับหนึ่งถึงสิบ หรือไม่ก็บอกให้เขา “หยุด” และ “คิดดูก่อน”

เด็กมักได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนที่อยู่ใกล้ตัว บางคนชอบเลียนแบบความรุนแรงจากภาพยนตร์ในทีวีหรือโรงหนังที่เขาดูเป็นประจำ ยิ่งสมัยนี มีภาพยนตร์ที่แสดงออกถึงความรุนแรงอยู่มากมาย เด็กเลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะดูอยู่ทุกวันจนเคยชิน ความก้าวร้าวจึงอาจถูกเก็บสะสมไว้ในจิตใจก็ได้ ทางที่ดี คุณควรหาทางให้ลูกได้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวในจอทีวีหรือโรงหนังให้น้อยลง พยายามสนับสนุนให้เขาได้ดูสิ่งที่สวยงามและอ่อนโยนบ้าง ชี้แนะให้เขาเห็นว่าอะไรถูกต้อง สังคมยอมรับ และอะไรที่สังคมไม่ยอมรับ

ขณะเดียวกัน เด็กจำเป็นต้องมีบุคคลตัวอย่าง ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับเลียนแบบในทางที่ดี เด็กจะเรียนรู้จากตัวอย่างได้เร็ว พ่อแม่ต้องเป็น แบบอย่างที่ดีของเด็ก แสดงตัวอย่างให้เขาเห็นว่า คนเราสามารถระบายความโกรธออกมาเปีนคำพูดได้ และสามารถหาทางแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ได้ด้วย โดยไมสร้างความเดือดร้อน เจ็บเนื้อเจ็บตัว ให้กับผู้อื่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments