ควรเริ่มให้วิตามินชนิดใดกับลูกบ้าง

author   January 27, 2012   Comments Off on ควรเริ่มให้วิตามินชนิดใดกับลูกบ้าง

ร่างกายของเด็กจะต้องการวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ดังนี้

วิตามินซี

จะต้องการเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 1 เดือนเป็นต้นไป โดยเฉพาะในรายที่กินนม ผสม (ซึ่งมีวิตามินซีตํ่า และถูกทำลายด้วยความร้อน การให้น้ำผลไม้คั้นหรือผลไม้สดจะเป็นการให้วิตามินซีแก่เด็ก น้ำสมคั้นสด ๆ จะมีวิตามินชีสูงเพียงพอแก่ความต้องการ

วิตามินเอและดี

ในนมวัวสดและนมแม่จะขาดวิตามินดี แต่สำหรับเด็กที่อยู่ในเมืองไทย ซึ่งมีแสงแดดจัดมักจะไม่ขาด เพราะแสงแดดจะช่วยสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกาย ในนมวัวกระป๋องมักจะใส่วิตามินไว้ด้วยแล้ว ในรายที่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับเพียงพอหรือไม่ ก็ควรให้เพิ่มเติมเมื่ออายุ ประมาณ 2-3 เดือน

วิตามินบีรวม

เริ่มให้ตั้งแต่ลุกอายุได้ 3 เดือน แต่ถ้ากินอาหารเสริมได้เพียงพอก็ไม่จำเป็นนัก

ธาตุเหล็ก

โดยทั่ว ๆ ไปเด็กจะมีโลหิตจางเล็กน้อยเมื่ออายุได้สองเดือนไปแล้ว และจะเป็นมากขึ้นหลังอายุ 6 เดือน จึงจำเป็นที่จะต้องให้อาหารและนมที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้แก่ ไข่ เนื้อสัตว์ที่มีสีแดง เช่น เนื้อวัว ตับ ผักที่มีใบสีเขียวชนิดต่าง ๆ

ถ้าคุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือนมสด และไม่ได้ให้อาหารเสริมเพียงพอ หรือไม่ได้ให้ธาตุเหล็ก เด็กจะมีโลหิตจาง และเป็นโรคขาดอาหาร ซี่งมีผลต่อความเจริญทั้งทางกายและทางสมองของเด็กด้วย

แคลเซี่ยม

ได้รับจากน้ำนมเพียงพอ นอกจากนี้อาหารพวกไข่ เนื้อสัตว์ จะให้แคลเซี่ยมได้ดีทีเดียว

ฟลูออไรด์

ถ้าอยากให้ลูกฟันสวยฟันทน ไม่ต้องพึ่งฟันชุดที่สามคือฟันปลอมเร็วเกินไปก็ ควรจะให้แร่ธาตุชนิดนี้ไว้ด้วย

ในน้ำประปาของหลายประเทศจะมีฟลูออไรด์อยู่บ้าง แต่ในประเทศไทยมีน้อยมาก จึงควรให้กินไว้เสมอ

ฟลูออไรด์มีความสำคัญในการช่วยสร้างฟันให้แข็งแรงไม่ผุง่าย (ถ้าให้พอดี) แต่ถ้าให้มากเกินไปจะทำให้เนื้อฟันเป็นจุด ๆ สีน้ำตาล ในท้องตลาดเมืองไทยมีแร่ธาตุชนิดนี้ขาย รวมกับวิตามิน เป็นชนิดเม็ดและหยด และชนิดที่เป็นฟลูออไรด์อย่างเดียว

อาจเริ่มให้ฟลูออไรด์แก่ลูกของคุณได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อประมาณ 3 เดือน และให้ติดต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 10 ปีเพื่อให้ได้ผลแก่ฟันแท้ด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments