ควรอุ้มเด็กเมื่อร้องทุกครั้งหรือไม่

author   January 27, 2012   Comments Off on ควรอุ้มเด็กเมื่อร้องทุกครั้งหรือไม่

ไม่ควร

การร้องเป็นการแสดงออกที่สำคัญของเด็กเล็ก ๆ อาจเป็นการบอกถึงความต้องการต่าง ๆ เช่น หิว ไม่สบาย เปียกแฉะจากปัสสาวะ ร้อน หนาว เจ็บ หรือต้องการให้อุ้ม ทางที่ดีควรพยายามหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแล้วแก้ไขเสีย

ทารกชอบให้อุ้มเพราะได้รับการสัมผัสทางกายทำให้สบายใจ แต่การอุ้มทุกครั้งเมื่อร้องจะทำให้เด็กเคยชินต่อการถูกตามใจ ทำให้เด็กไม่รู้จักการช่วยตนเองบ้าง การอุ้มชูทารกเป็นสิ่งจำเป็น แต่ถ้าไม่มีเหตุอื่นก็อาจปล่อยให้ร้องบ้างหรือหลอกล่อเด็กด้วยของเล่น หรือหันความสนใจไปในสิ่งอื่น เพื่อสอนให้เด็กสนใจในสิ่งรอบ ๆ ตัว ในทำนองเดียวกันการให้เด็กดูดนมทุกครั้งที่ร้องก็ไม่เป็นการสมควรด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments