ควรจะไปฝากครรภ์เมื่อใด

author   December 29, 2011   Comments Off on ควรจะไปฝากครรภ์เมื่อใด

มักจะมีผู้แนะนำผิด ๆ อยู่เสมอว่า ควรจะไปฝากครรภ์เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4-5 เดือน หรือ เมื่อรู้สึกว่าเด็กในครรภ์ดิ้นแล้ว

ความจริงแล้วคุณควรจะไปฝากครรภ์เร็วที่สุดเมื่อแน่ใจว่าตั้งครรภ์ หรือเมื่อแพทย์ตรวจพบว่าตั้งครรภ์ เพราะการไปฝากครรภ์เร็ว ๆ นั้นจะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเองและทารกในครรภ์ แพทย์จะได้ตรวจสุขภาพของคุณว่ามีโรคแทรกซ้อนใด ๆ ที่จะมีอันตรายจากการตั้งครรภ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ การตรวจเลือดเพื่อดูเชื้อซิฟิลิสจะมีประโยชน์แก่ทารกในครรภ์อย่างมาก เพราะถ้าคุณเป็นและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องในระยะ 4-5 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะปลอดภัย

นอกจากนี้คุณยิ่งจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ อาหารและอื่น ๆอีก ซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีประโยชน์แก่คุณทั้งสิ้น

การไปฝากครรภ์ครั้งแรก

ควรไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิค ที่สะดวกต่อการไปมา เพื่อในกรณีที่เจ็บครรภ์หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไปได้สะดวก

ในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยในการทำบัตร ตรวจเลือด และ ปัสสาวะ (ซึ่งควรถ่ายใส่ขวดไปจากบ้านด้วย) หลังจากนั้นก็จะชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

แพทย์จะซักถามเกี่ยวกับประวัติความเจ็บไข้ได้ป่วยในอดีต ประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดท้องก่อน ๆ ถาคุณเคยมีบุตรมาแล้ว เช่น คลอดโดยวิธีใด ง่ายหรือยาก ครบกำหนดหรือไม่ เด็กหนักเท่าไรหลังคลอดเสียเลือดมาน้อยเพียงใด เหล่านี้เป็นต้น

สิ่งเหลานี้มีประโยชน์แก่แพทย์อย่างมากในการดูแลคุณในครรภ์นี้

หลังจากนี้แล้วก็เป็นประวัติการตั้งครรภ์ครั้งนี้ซึ่งได้แก่ประวัติประจำเดือนครํ้งสุดท้ายและความผิดปกติต่างๆนับตั้งแต่ตั้งครรภ์ เช่น แพ้ท้อง เลือดออก ปวดท้อง เหล่านี้เป็นต้น และถ้ามีสิ่งผิดปกติใด ๆ นอกเหนือจากที่แพทย์ถามแล้ว ควรบอกให้แพทย์ทราบด้วย เพราะอาจเป็นประโยชน์แก่คุณอย่างมากก็ได้

การตรวจร่างกายจะมีการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพโดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งของปอดและหัวใจ หลังจากนั้นแพทย์จะทำการตรวจหน้าท้อง และอาจตรวจภายในด้วยสุดแต่แพทย์จะเห็นควร

ถ้าทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อย แพทย์จะให้คำแนะนำ หากคุณมีข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมก็จะทำได้อย่างเต็มที่

โดยทั่วๆไป แพทย์จะให้ยาบำรุงซึ่งจะมีประโยชน์แก่คุณและบุตรในครรภ์อย่างมาก

ยานี้ได้แก่แร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ ซึ่งคุณควรรับประทานเป็นประจำตามที่แพทย์สั่ง

ต่อจากนั้นแพทย์จะนัดให้คุณมาตรวจอีก เวลาที่นัดจะเป็นทุก ๆ 1-4 สัปดาห์/ครั้ง สุดแท้แต่ว่าครรภ์อ่อนหรือแก่โดยทั่ว ๆไปแพทย์จะนัดทุกก ๆ 4 สัปดาห์ในระยะ 7 เดือนแรก ต่อมาทุก ๆ 2-3 สัปดาห์ จนถึงเดือนสุดท้ายจะนัดทุกสัปดาห์

คุณควรไปตรวจตามที่แพทย์นัด แม้จะรู้สึกเป็นปกติสบายดี เพราะแพทย์จะได้ตรวจ ดูการเติบโตของทารกในครรภ์ และถ้ามีสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นจะได้ทำการรักษาให้ โรคแทรกซ้อนร้ายแรงบางชนิดระหว่างตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นโดยที่ในระยะแรกไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เลย ก็ได้

ในกรณีที่คุณไม่สบาย หรือมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ก่อนวันนัด

การไปฝากครรภ์ครั้งต่อ ๆ ไป

จะเสียเวลาน้อยกว่าครั้งแรก หลังจากชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิตแล้ว แพทย์จะถามถึงความผิดปกติต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่หลังจากนั้นก็ตรวจหน้าท้องดูการเปลี่ยนแปลงของมดลูก ท่าเด็ก เสียงหัวใจเด็ก คุณจะใช้เวลาระหว่างนี้พูดคุยกับแพทย์ถามข้อข้องใจต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ถ้าแพทย์พบสิ่งผิดปกติใด ๆ จากการตรวจก็จะบอกวิธีปฎิบัติและให้ยาเพิ่มเติม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments