ครอบครัว:สถาบันครอบครัว

author   December 13, 2011   Comments Off on ครอบครัว:สถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัวมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับพัฒนาการที่ดีงามของมนุษย์ เราควรช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป หากหน่วยอันเป็นรากฐานของสังคมนี้ มีอันต้องแตกทลายไม่มีชิ้นดีแล้วล่ะก็ อนาคตของอารยธรรมมนุษย์ก็น่าเป็นห่างมาก..

เชื่อว่าเราทุกคนคงยอมรับความสำคัญของสถาบัน “ครอบครัว” ซึ่งนับวันจะเล็กลงเรื่อยๆ หากเราไม่มี “ครอบครัว” ที่จะกลับไปหาหลังเลิกงานในตอนเย็น ชีวิตของคนผู้นั้นก็ดูเหมือนแห้งเหี่ยวไร้ชีวิตชีวา

เราต่างพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จนสามารถเผชิญปัญหาชีวิตได้ ก็ด้วยการเริ่มต้นจากครอบครัวของเรานี่แหละ

เรารู้จักรักคนอื่นเป็น ก็เมื่อเราผ่านขั้นตอนพัฒนาการและการเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่ว่า เรามีความสำคัญต่อใครอีกคนหนึ่งนั่นเอง

การผูกพันกับใครสักคนในช่วงต้นๆ ของชีวิตวัยเด็กในทำนองเดียวกันนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะอยู่อย่างมีประโยชน์ต่อสังคม

เรามักคิดถึงครอบครัวในรูปของโครงสร้างอยู่ท่าเดียว คือ แม่ พ่อ และลูกสองคน (อาจเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งอย่างที่ใครๆ ใฝ่ฝัน)

แต่ความจริง น่าจะคิดถึงในแง่ “หน้าที่” มากกว่า คือ มองในแง่ “การทำหน้าที่” ซึ่งน่าจะสำคัญกว่า “โครงสร้าง”

มีครอบครัวมากมายที่สมาชิกในครอบครัวเกาะกลุ่มแน่นเหนียว อยู่ในบ้านเดียวกันหรือใกล้กัน แต่หาได้ทำหน้าที่เป็น “ครอบครัว” ไม่

สมาชิกแต่ละคนต่างก็ทำงานทำธุรกิจของตัวเอง โดยแทบไม่ได้พูดจาอะไรกันเลย ไม่สนใจว่าชีวิตคนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง ต่างคนต่างอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เหมือนคนแปลกหน้า ไม่มีการตัดสินใจร่วมกัน หรือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันน้อยมาก

ครอบครัวอย่างนี้ย่อมไม่มีความสุขในแบบ “ครอบครัว” ที่เราต้องการพูดถึง

ผิดกับครอบครัวอีกแบบหนึ่ง ถึงแม้มีพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่งแต่กลับทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างสมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทสำคัญในชีวิตของอีกคนหนึ่ง เป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกของคนในครอบครัว

ครอบครัวอย่างนี้ ย่อมอยู่กันอย่างมีความสุขมากกว่า

ไม่ว่าจะมองในแง่โครงสร้างหรือหน้าที่ก็แล้วแต่ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกวันนี้ชีวิตในครอบครัวต้องพบกับความกดดันมากขึ้น

ปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือ ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวต่างมี เวลา อยู่ด้วยกันน้อยลงทุกที

พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้าน มีเวลาให้ลูกน้อยลงกว่าในสมัยก่อน จนบางคนแทบไม่ได้เห็นหน้าลูก เพราะปล่อยให้ “พี่เลี้ยง” จัดการทุกอย่าง

ทั้งที่มีเวลาให้แก่กันน้อยลงทุกทีอย่างนี้ แต่ก็น่าแปลก ที่เรากลับมีเวลาดู “โทรทัศน์” หรือวิดีโอมากขึ้น จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว

ขณะเดียวกัน ค่านิยมของคนในครอบครัวก็ถูกอิทธิพลจากสื่อต่างๆครอบงำมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวสนใจกันและกันน้อยลงๆ แล้วบางครั้งเมื่อพ่อแม่ที่มีเวลาอยู่กับลูกน้อยนี่แหละ เกิดความรู้สึกผิดในใจตัว อาจจะหาทางชดเชยให้ลูกในทางที่ผิด เช่น ให้เงินมากขึ้น ตามใจลูกสารพัดอย่างเพื่อ “แก้ตัว” หรือทดแทนที่ตัวเองไม่มีเวลาให้กับลูก

ปัญหาครอบครัวในแง่นี้ดูเหมือนจะเป็นกันเกือบทุกครอบครัว ขอให้เราหวังในอนาคต หรือถ้าคุณทำได้ในตอนนี้ ก็จงรีบทำเสีย ก่อนที่จะสาย) เราคงจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น พ่อแม่ควรจะหาเวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้น ใช้เวลาดูแลเอาใจใส่ลูกมากขึ้น กำหนดเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นได้บ้าง เวลาเดินทางไปทำธุรกิจ ก็อาจไม่ใช่เดินทางไปคนเดียว พาไปทั้งครอบครัวก็น่าจะมีโอกาสทำได้

เรามาทำความหวังให้เป็นจริงกันเถอะ เรามารักษาครอบครัวให้คงอยู่กันเถอะ หาไม่แล้ว เมื่อครอบครัวแหละสลายล่มลงจนไม่อาจกลับคืนมาได้อีกอนาคตของมนุษยชาติคงมืดมนอนธการเป็นแน่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments