ครรภ์แฝดถือเป็นครรภ์ผิดปกติหรือไม่

author   January 10, 2012   Comments Off on ครรภ์แฝดถือเป็นครรภ์ผิดปกติหรือไม่

ครรภ์แฝดนับว่าเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติ เพราะครรภ์แฝดทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ต่อทั้งมารดาและบุตรในครรภ์ โรคแทรกซ้อนสำคัญคือโลหิตจาง ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อน กำหนด และคลอดท่าผิดปกติ

ครรภ์แฝดสองพบได้ประมาณร้อยละ 1 การฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้แพทย์ ทราบว่าคุณตั้งครรภ์แฝดหรือไม่ได้เร็วขึ้นโดยการตรวจครรภ์ และฟังเสียงหัวใจเด็ก ในระยะ ท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์แพทย์สงสัยและไม่อาจวินิจฉัยได้แน่นอนว่าเป็นครรภ์แฝดหรือไม่ อาจใช้การถ่ายเอกซเรย์ซึ่งจะไม่มีอันตรายต่อเด็ก แต่จะช่วยให้แพทย์เตรียมการคลอดได้ดีขึ้น

ผู้ที่มีครรภ์แฝดควรรับประทานเหล็กเพิ่มมากขึ้น และควรพักงานในระยะสองเดือน สุดท้ายเพื่อช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

แฝดสามและสี่พบน้อยลงไปกว่าแฝดสองตามลำดับ โรคแทรกซ้อนก็จะเป็นเช่นเดียวกับแฝดสองแต่รุนแรงกว่า การตั้งครรภ์แฝดเป็นกรรมพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฝดที่เกิดจากไข่มากกว่า 1 ใบ ถ้าคุณมีญาติพี่น้องแฝดจึงควรบอกแพทย์เวลาไปฝากครรภ์ครั้งแรกด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments