ของเล่นในยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์

author   January 25, 2013   Comments Off on ของเล่นในยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์

เราไม่อาจจะทราบได้ว่าของเล่นในยุคดึกดำบรรพ์แบบแรกๆ คืออะไร และใครเป็นผู้คิดทำขึ้น ประวัติความเป็นมาที่พอจะทราบได้ ก็ได้จากอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ของชาวอียิปต์โบราณ เครื่องเล่นของชาวอียิปต์ยุคโบราณ เปรียบเทียบได้กับชนที่มีอารยธรรมไม่สูงนัก ลักษณะของเล่นยังแสดงถึงการที่มิได้ปรับปรุง อย่างไรก็ตามของเล่นเหล่านั้นได้กลายเป็นพื้นฐานของอารยธรรม ซึ่งในภายหลังได้เป็นจุดกำเนิดของของเล่นอีกมากอย่าง

เด็กอียิปต์มีของเล่น เช่น ลูกบอล ลูกข่าง รถลากที่ทำเป็นตัวสัตว์ และตุ๊กตาของเล่น เหล่านี้ทำจากงาช้าง ทองคำ บรอนซ์ ดินเผา ไม้ แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน

รูปทรงกลมเป็นรูปร่างที่ง่ายที่สุดที่นำมาใช้ลูกบอลน่าจะเป็นรูปร่างของของเล่นที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เกมที่เล่นด้วยลูกบอลเป็นที่นิยมแพร่หลายในยุคโบราณ เล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ลูกบอลใช้เล่นด้วยการโยนหรือขว้างปา ลูกบอลขนาดเบา นอกจากจะทำด้วยไม้แล้ว ยังพบว่าได้ทำด้วยหญ้าและต้นอ้อก็มี ซึ่งค้นพบในศตวรรษที่ 18 ย้อนขึ้นไปจน 1400 ปีก่อน คริสตศักราช โดยได้ขุดพบในหีบศพ เชื่อกันว่าเป็นของเด็กเล่น ใส่ไปในโลงศพด้วยคงเจตนาจะให้นำติดตัวไปเล่นในภพหน้าตามคติความเชื่อของตน

ของเล่นทำนองเดียวกับลูกบอลของอียิปต์ ชาวอินเดียแดง ก็มีลูกบอลที่ทำด้วยกระเพาะเยี่ยวของสัตว์ เช่น แพะแกะ ทำมาเป่าแล้วผูกปากเล่นเป็นลูกบอล

ส่วนทางญี่ปุ่นได้พบว่าได้ทำลูกบอลด้วยกระดาษตั้งแต่สมัยโบราณมาจนปัจจุบัน ด้วยวิธีใช้กระดาษพันเป็นก้อนกลมแน่นแล้วพันด้วยเชือก ปั่น

ของเล่นยุคแรกของอียิปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกข่าง ทำด้วยไม้ หิน หรือโลหะผสมประดับประดาอย่างสวยงาม ลูกข่างบางลูกของอียิปต์ที่ได้พบมีอายุอยู่ในราว 1250 ปี ก่อนคริสตศักราช ลูกข่างอียิปต์ใช้ปั่น หรือหมุนด้วยมือ ลูกข่างที่ใช้เชือกพันแล้วขว้างให้หลุดออกไปหมุนดังในปัจจุบัน เชื่อกันว่าเริ่มทำในประเทศจีนก่อน

ของเล่นยุคโบราณเท่าที่ค้นพบ จะเป็นของที่เลียนแบบสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ที่คนรู้จักทำโดยวิธีปั้นด้วยดิน หรือใช้ไม้หรือหินแกะสลักขึ้น นอกจากจะทำเป็นของให้เด็กเล่นโดยตรงแล้ว ยังทำเพื่อตกแต่งบ้านเรือน หรือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามลัทธิความเชื่อถือ

ของเล่นประเภท ตัวสัตว์ ก็จะเริ่มทำจากสัตว์ที่ใกล้ชิดตัวเองหรือที่เห็นคุณค่าและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกัน พวกอินเดียแดง เผ่านาจาโฮและอาปาเช่ ที่เห็นว่าม้า เป็นสัตว์ที่มีความจำเป็นในชีวิตของพวกเขา ของเล่นก็นิยมทำเป็นม้าดินเผา

ของเล่นโบราณของอียิปต์ นอกจากวัวและม้า ยังพบว่า ทำเป็นหมู หมา แมว หรือสิงโต จระเข้ ตั้งอยู่บนรถ หรือติดลูกล้อที่ขาสัตว์ และปากสัตว์ เช่น เสือและจระเข้ ยังรู้จักทำคล้ายบานพับ ตรงขากรรไกร มีเชือกดึงให้อ้าและหุบปากได้ ตัวสัตว์เหล่านี้ทำด้วยไม้ ดินเผา หิน แก้ว และโลหะ

ของเล่นประเภทมีล้อลาก (Pull along toy) ที่ค้นพบชิ้นเก่าๆ มีอายุประมาณ 500 ปี ก่อนคริสตศักราชของเล่นประเภทเรือก็เป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับประเภทตัวสัตว์ เพราะเรือก็เป็นพาหนะจำเป็นในชีวิตของคนริมแม่น้ำหรือชายทะเลในยุคโบราณ เพื่อใช้ในการเดินทางแม้พวกอินเดียแดง ก็ยังทำของเล่นเป็นเรือแคนนูด้วยใบไม้และกาบมะพร้าว

ของเล่นประเภทตุ๊กตาในสมัยโบราณยังทำขึ้นเพื่อสังเวยเทพเจ้าหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพทางลัทธิหรือศาสนา นอกจากนี้อียิปต์ยังทำตุ๊กตาเป็นรูปคนใช้ใส่ไปในหีบศพ พร้อมกับ ของใช้อื่นๆ ด้วยความเชื่อว่าผู้ตายจะได้นำไปใช้ในภพหน้า ทำนองเดียวกับเครื่องกงเต็กกระดาษของจีนที่จะส่งไปยังผู้ตายโดยการเผาสิ่งของเหล่านั้น ข้างไทยเราก็มีตุ๊กตาเสียกบาลและช้างม้า กระดาษใช้แก้บลตามศาลพระภูมิ

การท่ของเล่นและตุ๊กตามาเกี่ยวเนื่องผูกพันกับลัทธิความเชื่อถือดังกล่าว เป็นเรื่องที่มาเกิดขึ้นในภายหลังทั้งสิ้น เพราะเชื่อกันว่าของเล่นมีมาก่อนลัทธิและศาสนาของคนเรา

ชาวอินเดียเผ่าโฮบี นิยมให้เด็กเล่นหน้ากากอันเป็นสัญญลักษณ์ของเทพเจ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระพาย หรือนักรบ หน้ากากนี้ทำด้วยฝ้าย รากไม้ ทาสี ประดับประดาสวยงาม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และปลูกศรัทธาความเลื่อมใสเชื่อถือในคติลัทธิเหล่านั้นแก่เด็กๆ

ว่าวก็เป็นของเล่นโบราณอีกอย่างหนึ่งเริ่มต้นจากประเทคจีนจีนใช้ว่าวเป็นสัญญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนใช้ส่งข่าวสารในกองทัพ ญี่ปุ่นก็ใช้ว่าวในงานพิธีต่างๆ มาก

จะเห็นได้ว่าของเล่นมีบทบาทเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราเป็นอย่างมาก และมีประวัติอันยาวนานน่าสนใจและศึกษา

ที่มา:พิชัย  สันตภิรมย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments