การให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก

author   December 28, 2011   Comments Off on การให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก

เด็กควรได้รับค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนแน่นอน เพื่อสร้างสำนึกรับผิดชอบในเรื่องการใช้เงิน ส่วนจะเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่อายุเท่าไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง สังคมที่คุณอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ แต่ต้องให้เด็กมั่นใจได้ว่า เขาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เหมาะสมกับตัวเขา ตามกำหนดเวลาสม่ำเสมอ…

การได้เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่แน่นอนและตามกำหนดเวลา จะทำให้เด็ก สามารถวางแผนส่วนตัวล่วงหน้าได้ สามารถแบ่งสรรปันส่วนสำหรับซื้อข้าวของ ต่าง ๆ หรือรู้จักเก็บออมบางส่วนไปฝากธนาคารไว้ก็ได้

พ่อแม่ที่ลงโทษลูกด้วยการตัดค่าใช้จ่าย หรืองดจ่ายเงินให้ลูกผลลัพธ์ อาจจะเห็นทันตา คือ ลูกไม่กล้าทำผิดอีก แต่ผลร้ายในระยะยาวจะมีมากกว่า ทำให้เด็กเอาเรื่องเงินมาเกี่ยวโยงกับความรักและการยอมรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดโดยไม่ผูกพันถึงเรื่องเงิน จะได้ผลดีในระยะ ยาวมากกว่า

เมื่อมอบหมายให้ลูกรับผิดชอบงานบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลาย อย่าง) คุณไม่ควรจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้ลูกตามงานแต่ละชิ้น มันไม่เหมาะ ไม่ถูกต้องเหมือนกับการที่ลูกต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่หลังอาหารทุกมื้อนั่นแหละ

เด็กที่ได้รับเงินจากการทำหน้าที่การงานในบ้าน จะไม่สามารถพัฒนา ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขึ้นมาได้ มันทำให้เขามองไม่เห็นภาพ ว่าการทำงานของเขามีส่วนช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวดำเนินไปด้วยดี

เด็กจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรสักอย่างก็หวังผล จะต้องมีค่าจ้าง ไม่งั้นเขาไม่ทำเด็ดขาด!

จริงอยู่ พ่อแม่ไม่อาจสั่งให้ลูกใช้เงินตามใจที่พ่อแม่ต้องการได้ทุกอย่าง แต่ ก็ควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรือท่าทีต่อสิ่งที่ลูกซื้อมาได้ คุณควรพูดคุยดีๆ ไม่ใช่ ตำหนิต่อว่าอย่างรุนแรง การพูดว่าลูกให้ได้อายหรือทำให้เขาเป็นตัวตลก หรือ หาว่าเขาโง่นั้น ไม่เกิดผลดีหรอก ควรพูดกับเขาตรง ๆ อย่าถากถางแดกดัน บอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาซื้อมานั้นไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป อธิบายเหตุผลว่าไม่คุ้ม เพราะอะไร เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเงินทอง แต่ไม่ควรพูดให้ลูกเห็นว่าเงิน มีค่าสูงเกินไป จนเป็นพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ลูกรู้สึกว่าจะต้องกอบโกย สะสมไว้ไห้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ควรสอนให้ลูกเข้าใจว่า ความสุขในชีวิตที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เงินเสมอไป

สอนให้เขารู้จักประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวหรือเห็นแก่ได้จนเกินไป ต้องรู้จักความพอดีและมีเหตุผลที่ดีด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments