การให้ลูกหย่านม

author   January 27, 2012   Comments Off on การให้ลูกหย่านม

การหย่านมมารดา

โดยทั่ว ๆ ไปแนะนำให้ลูกหย่านมแม่เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน (นอกจากในรายที่ฐานะไม่อำนวยให้หาซื้อนมวัวผงได้ ก็อาจจะให้ต่อไปได้แต่ต้องพยายามเพิ่มอาหารอื่นตามที่กล่าวแล้วให้เพียงพอ)

การเลิกให้ดูดนมแม่ ทำโดยแทรกนมขวดทีละมื้อโดยเริ่มเมื่ออายุประมาณ 6  เดือน และเพิ่มจำนวนนมขวดขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงอายุประมาณ 9 เดือน

การหย่าขวดนมและใช้ถ้วย

ปกติเด็กจะยังไม่พร้อมจนกว่าจะอายุประมาณ 1 ½  ขวบ ไปแล้ว แต่ก็อาจจะเริ่มให้ลูกหัดดื่มจากถ้วยได้ตั้งแต่อายุประมาณ 6 เดือน แม้ว่าอาจจะดื่มได้เพียงครั้งละหนึ่งอึก (หรือจะรอไว้ก่อนก็ได้) เมื่อเด็กเริ่มรู้ความ การใช้ถ้วยนํ้าที่ไม่แตก และมีสีสรรหรือลวดลายตุ๊กตุ่น ตุ๊กตาต่าง ๆ จะจูงใจให้อยากดื่มนมหรือน้ำจากถ้วยมากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments